ŘÍJEN 2020

1. - 7.10.   LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci prvního stupně

2. - 3.10.   VOLBY 2020 - úprava organizace výuky:

                        1. - 3. roč. - do 11.40 hodin

                        4. - 5. roč. - do 12.00 hodin

                        6. - 7. roč. - do 12.20 hodin

                        8. - 9. roč. - do 12.35 hodin

5.10.         SVĚT TECHNIKY - VÝUKOVÝ PROGRAM - IX.A, V.B - ZRUŠENO

5.10.         PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - 10.15 hod.

8. - 14.10. LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci druhého stupně

13.10.       VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.A

14.10.       PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

14.10.       VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.B

27.10.       OČMU, POKOS, ETIKA, GRAMOTNOST

                  4. a 5. vyuč. hodina - I. stupeň

                  4. - 6. vyuč. hodina - II. stupeň

28.10.        STÁTNÍ SVÁTEK 

29. - 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY DĚTÍ

       

ZÁŘÍ 2020

1.9.           SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                 UKONČENÍ VÝUKY:       I. st.                            9.40 hod.

                                                         II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                                                    8. – 9. roč.      10.00 hod.

2. - 3.9.     TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ŠKOLNÍ ŘÁD, ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMÚ, POKOS, ETIKA...

                  UKONČENÍ VÝUKY:

                        I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

                                    2. roč.             10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                    3. – 5. roč.      11.40 hod.

3.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH A ŠESTÝCH TŘÍD - 15.30 hod.

4.9.           VÝUKA DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

4. - 9.9.     VÝUKA ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD DO 10.45 hod.

11.9.         FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - FOTOSET - 160,- Kč   

21. - 24.9. ADAPTAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD - HORNÍ LOMNÁ

25.9.         SVĚTOVÝ DEN JAZYKŮ

28.9.         STÁTNÍ  SVÁTEK

 

DUBEN 2020

1.4.           MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - ŠKOLA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

 

BŘEZEN 2020

4.3.           ZUŠ - ZPĚV LIDOVÝCH PÍSNÍ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků

5.3.           K3 BOHUMÍN - film "V SÍTI" - VII. - IX.. r. - 10.00 hod. - 20,- Kč

6.3.           K3 BOHUMÍN - divadlo THE ONLINES - VIII. - IX. roč. - 8.30 hod. - 65,- Kč

10.3.         OKRESNÍ KOLO - SKOK VYSOKÝ - HAVÍŘOV - chlapci - 13.00 hod.

11.3.         MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - ŠKOLA UZAVŘENA

          

ÚNOR 2020

4.2.            BASKETBAL - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků - 8.00 hod.

5.2.            ŠKOLENÍ ÚČASTNÍKŮ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU - 10.00 hod.

5.2.            PLAVÁNÍ - 9.00 - 10.00 - ZŠ St. BOHUMÍN

                                  10.00 - 11.00 - 2.ABC

                                  11.00 - 12.00 - 4.ABC

5.2.            KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ - CIZÍ JAZYKY - MĚSTSKÉ KOLO - 14.00 hod.

6.2.            BASKETBAL - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žákyň - 8.00 hod.

6.2.            CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - výběr žáků osmých a devátých tříd

6.2.            ZKOUŠKA LYŽAŘSKÉ VÝZBROJE - účastníci LVVZ - 10.00 hod.

6.2.            RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - výběr žáků II. stupně - 13.00 hod.

8. - 14.2.    LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - přihlášení žáci

17. - 21.2. JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

14.2.          MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

24.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - výběr žáků I. stupně

26.2.          VESLUJEME DO STŘEDU ZEMĚ - SŠ BOHUMÍN

27.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - ZUŠ BOHUMÍN - 8.00 a 13.00 hod.      

29.2.          MAŠKARNÍ PLES - WIKIHO VESMÍRNÝ KARNEVAL - 14.00 hod.

        

LEDEN 2020

2. - 3.1.      VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

6.1.            ZAHÁJENÍ VÝUKY PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

9.1.            DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 3.AB - 10.30 hod.

9.1.            INFORMAČNÍ SCHŮZKA - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA - 15.30 hod. 

9.1.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY - KONZULTAČNÍ DEN - 16.00 hod.

13. - 17.1.  USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - od 12.00 hod.

16.1.          MINIHÁZENÁ - výběr žáků - DDM - 8.15 hod.

17.1.          PLES PRO RODIČE - 19.00 hod. - SOKOLOVNA ZÁBLATÍ

24.1.          SKOK VYSOKÝ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků - 8.30 hod.

28.1.          ZPÍVAT NÁS BAVÍ - 10.00 hod. - ZŠ St. Bohumín

28.1.          FENOMÉN MUZIKÁL - 6. - 9. roč. - 60,- Kč - 11.15 hod.

29.1.          SKOK VYSOKÝ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žákyň - 8.30 hod.

30.1.          PROJEKTOVÝ DEN - OČMU,... + ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

31.1.          POLOLETNÍ PRÁZDNINY  

PROSINEC 2019

2.12.          PLAVÁNÍ - 5.AB - 11.00 - 12.00 hod.

3.12.          MINIHÁZENÁ - výběr žáků - DDM - 8.00 hod.

3.12.          VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO SBORU - CESMÍNA - 8.00 hod.

                                                                                             - BOBEŠ - 16.00 hod.

4.12.          ŠACHOVÝ TURNAJ V ORLOVÉ - výběr žáků - 8.00 hod.

4.12.          PLAVÁNÍ - 4.ABC - 11.00 - 12.00 hod.

5.12.          MIKULÁŠ VE ŠKOLE

5.12.          VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - 8.00 hod. - výběr žáků

5.12.          MIKULÁŠSKÝ KONDIČNÍ VÍCEBOJ - GYMNÁZIUM - 9.00 hod. - výběr žáků

9.12.          K3 BOHUMÍN - THE DARK TRIP - 8.ABC, 9.AB - 11.00 hod. - 50,- Kč

10.12.        PLAVÁNÍ - 8.ABC - 11.00 - 12.00 hod.

11.12.        ŠKOLNÍ KOLO - DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - výběr žáků - 8.00 hod.

11.12.        DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 4.ABC - 8.30 hod. - 60,- Kč

11.12.        ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - ŠKOLNÍ SBOR - 18.00 hod.

12.12.        VÁNOČNÍ KONCERT - GENERÁLNÍ ZKOUŠKY V K3 BOHUMÍN - od 8.00 hod.

12.12.        VÁNOČNÍ ČTYŘBOJ - GYMNÁZIUM - 9.00 hod. - výběr žáků

12.12.        PLAVÁNÍ - 9.AB - 10.00 - 11.00 hod.

12.12.        K3 BOHUMÍN - VÁNOČNÍ KONCERT - 15.30 a 17.00 hod.

12.12.        K3 BOHUMÍN - ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK - 15.00 - 18.00 hod.

12.12.        VÁNOČNÍ KONCERT - KOSTEL ST. BOHUMÍN - 15.30 hod.

13.12.        K3 BOHUMÍN - ČERTÍ BRKO - 1. - 5. roč. - 9.30 hod. - 50,- Kč

14.12.        GOSPEL + ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ V ORLOVÉ - 16.00 hod.

17.12.        ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ V KNIHOVNĚ - 16.00 hod.

18.12.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - GYMNÁZIUM - 8.00 hod. - zájemci o studium

18.12.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - SŠ BOHUMÍN - 9.AB - 13.40 hod.

19.12.        BRUSLENÍ - 4.ABC - 8.00 - 9.30 hod. - 5.AB - 9.30 - 11.00 hod.

20.12.        OČMU, POKOS, ETIKA, DV, GRAMOTNOST

20.12.        BRUSLENÍ - 6. - 7. roč. - 8.00 - 10.30 hod., 8. - 9. roč. - 10.30 - 13.00 hod.

30.12.        SILVESTROVSKÝ BĚH - 15.00 hod. - zájemci

PRAVIDELNÁ VÝUKA BUDE ZNOVU ZAHÁJENA V PONDĚLÍ 6.1.2020!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 9.1.2020!

 

LISTOPAD 2019

1.11.           K3 BOHUMÍN - POVĚSTI ČESKÉ - 2.- 5. roč. - 9.30 hod. - 60,- Kč

1.11.           BOSPOR - MĚSTSKÉ KOLO FLORBAL - 2. a 3. roč. - 8.15 hod. - výběr žáků

4.11.           VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - výběr z nabídky balíčků - 270,- nebo 350,- Kč

4.11.           BOSPOR - PLAVÁNÍ - 6. - 7. roč. - 10.00 - 12.00 hod.

4. - 8.11.     iBOBR - kategorie MINI - 4. - 5. roč.  

4. - 8.11.     iBOBR - kategorie BENJAMIN - 6. - 7. roč.

6.11.           FINANČNÍ SVOBODA - VIII.B - 8.55 - 11.40 hod.

7.11.           FINANČNÍ SVOBODA - VIII.A - 10.00 - 12.35 hod.

8.11.           VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - výběr z nabídky balíčků - 270,- nebo 350,- Kč

8.11.           BOSPOR - MĚSTSKÉ KOLO FLORBAL - 4. a 5. roč. - 8.30 hod. - výběr žáků

11.11.         DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ - 11.00 hod. - ZŠ a MŠ STARÝ BOHUMÍN

12.11.         TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16.00 hod.

13. - 15.11. iBOBR - kategorie KADET - 8. - 9. roč.

14.11.         ÚP KARVINÁ - IX.AB - volba povolání

14.11.         ZOO OSTRAVA - SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ - výběr žáků

14.11.         SUPERSTAR - finále - postupující žáci

18.11.         K3 BOHUMÍN - CESTA KOLEM SVĚTA - 6. - 9. roč. - 10.00 hod. - 65,- Kč

20.11.         BOSPOR - BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI - ZAJIŠŤUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ 

                  15.30 - 16.45 hod. - vstup zdarma

21.11.         BOSPOR - MĚSTSKÉ KOLO FLORBAL - žáci II. st. - 8.15 hod. - výběr žáků

25.11.         TALENT ROKU - ocenění žáci 

28.11.         DDM - ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ - 2.kolo - 2. - 3. roč. - 8.00 hod.

28.11.         MĚSTSKÉ KOLO - FINANČNÍ SVOBODA - turnaj škol - 8.15 hod.

30.11.         VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO SBORU - VÁNOČNÍ TRHY

 

ŘÍJEN 2019

1. - 5.10.    ČTENÁŘSKÝ MARATON - 1.10. -  V.A - 10.00 hod.; 2.10. - IV.B - 8.00 hod.

1. - 7.10.    LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci pátých tříd

2.10.          PLAVE CELÉ MĚSTO - plavci školy

2.10.          EXKURZE PRAHA - žáci IX.A

7. - 12.10.  ŠKOLA V PŘÍRODĚ - BĚLÁ POD PRADĚDEM - žáci třetích tříd

7.10.          DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - výuka V.A - 8.15 hod.

8.10.          DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - výuka V.B - 8.15 hod.

8. - 14.10.  LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci druhého stupně

10.10.        DIVADLO - VÁLKA S MLOKY - 8. a 9. roč. - 80,- Kč

11.10.        ČTYŘBOJ - výběr žáků

15.10.        MĚSTSKÉ KOLO V PLAVÁNÍ - výběr žáků

16.10.        FRISBEE - výběr žáků

16.10.        PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - výběr žáků - 8. a 9. roč.

18.10.        EXKURZE - SVĚT TECHNIKY - V.AB

21.10.        DIVADLO LOUTEK - TAJNÝ DENÍK A. MOLEA - 6. a 7. roč. - 8.30 hod.

                                                                                                 8. a 9. roč. - 10.30 hod.

                  60,- Kč + doprava

21. - 25.10.   DLABÁNÍ DÝNÍ - vybrané třídy

23.10.         ŽIVOT LESA - EKO SOUTĚŽ - výběr žáci šestých tříd

25.10.        OČMU, POKOS, ETIKA, GRAMOTNOSTI  

28.10.        STÁTNÍ SVÁTEK

29. - 30.10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY  

 

ZÁŘÍ 2019

2.9.           SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                 UKONČENÍ VÝUKY:       I. st.                            9.40 hod.

                                                         II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                                                    8. – 9. roč.       10.00 hod.

3. - 4.9.     TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ŠKOLNÍ ŘÁD, ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMÚ, POKOS, ETIKA...

                  UKONČENÍ VÝUKY:

                        I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

                                   2. roč.              10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                   3. – 5. roč.       11.40 hod.

5.9.           VÝUKA DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

5. - 6.9      VÝUKA ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD DO 10.45 hod.

5.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH, DRUHÝCH, TŘETÍCH A ŠESTÝCH                   TŘÍD - 15.30 hod.

10.9.         FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - FOTOSET  - 100,- Kč 

10.9.         DEN BRANNÉ VŠESTRANNOSTI - výběr žáků

13.9.         DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI - žáci druhých tříd        

23. - 26.9. ADAPTAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD - HORNÍ LOMNÁ

24.9.         ČESKÁ SPOŘITELNA - ABECEDA PENĚZ - 4.C /8.15 hod./, 4.A /10.15 hod./

25.9.         ČESKÁ SPOŘITELNA - ABECEDA PENĚZ - 4.B /8.15 hod./

25.9.         DEN ŘEMESEL - žáci devátých tříd

26.9.         SVĚTOVÝ DEN JAZYKŮ

28.9.         STÁTNÍ  SVÁTEK

 

ČERVEN 2019

3.6.            FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ - 30.- Kč

4.6.            VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.A - 8.00 hod.

4.6.            ATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOL - výběr žáků - 8.00 hod.

4.6.            ZVÍDÁLKOVA ZAHRADA - otevření - 14.30 hod.

4.6.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY NEBO KONZULTAČNÍ DEN - 15.00 - 17.00 hod.

5.6.            VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.B - 8.00 hod.

5.6.            SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - VIII.A - 8.00 hod.

6.6.            ŠKOLNÍ VÝLET - III.A, V.B - CHLEBOVICE

6.6.            MĚSTSKÉ KOLO - FOTBAL - výběr žáků - 8.00 hod.

11.6.          RECYKLOHRANÍ - NÁMĚSTÍ - program pro ŠD

12.6.          SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - VIII.B - 8.00 hod.

12.6.          ŠKOLNÍ VÝLET  - IX.A - PRAHA

13.6.          ŠKOLNÍ VÝLET - III.B, IV.B - FRENŠTÁT

13.6.          ŠKOLNÍ VÝLET - VII.AB - LYSÁ HORA

14.6.          VYKOPÁVKY V MŠ SMETANOVA - 14.00 hod.

19.6.          EXKURZE - SŠ ŠILHEŘOVICE - VIII.AB - 8.00 hod.

19.6.          ŠKOLNÍ VÝLET - I.AC - KUNÍN

19.6.          K3 BOHUMÍN - RADOST a IMPULS - II. st. bez VIII.B + V.B - 11.00 hod. - 50,- Kč

19. - 24.6.  TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ÚPRAVA VÝUKY:

                  1. - 3. roč. :  8.00 - 11.40 hod.

                  4. - 5. roč. :  8.00 - 12.00 hod.

                  6. - 7. roč. :  8.00 - 12.30 hod.

                  8. - 9. roč, :  8.00 - 12.45 hod.

20.6.          K3 BOHUMÍN - RADOST a IMPULS - I. st. + St. Bohumín + VIII.B - 8.30 hod. - 50,- Kč

20.6.          PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ STAROSTOU - 15.00 hod.

21.6.          ŠKOLNÍ  VÝLET VI.B, VII.C - HELFŠTÝN

24.6.          ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD - K3 BOHUMÍN - 15.00 hod.

25.6.          ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - OBĚDY SE VYDÁVAJÍ OD 9.00 hod.

26. - 28.6.  ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY

  

KVĚTEN 2019

1.5.            STÁTNÍ SVÁTEK

7.5.            DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků

8.5.            STÁTNÍ SVÁTEK

8.5.            BĚH ULICEMI MĚSTA - výběr žáků

9.5.            ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

14.5.          DLOUHÉ ŠTAFETOVÉ BĚHY - 14.00 hod. - výběr žáků

15.5.          ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - prodej květinek - 20,- Kč

15.5.          PLAVÁNÍ - 3. třídy - náhradní termín - 10.00 - 11.00 hod.

15.5.          DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - OKRESNÍ KOLO - výběr žáků

17.5.          FINANČNÍ GRAMOTNOST - výběr žáků VIII. a IX. ročník - 8.00 hod.

20.5.          95 let školy - PROSTOROVÁ ZKOUŠKA V K3

21.5.          95 let školy - GENERÁLNÍ ZKOUŠKY V K3

22.5.          95 let školy - VYSTOUPENÍ PRO ŠKOLY V K3 - 8.30 hod.

                                       ÚPRAVA VÝUKY: 1., 2., 3. roč. do 11.40 hod.

                                                                     4., 5. roč. do 12.00 hod.

                                                                     6., 7. roč. do 12.15 hod.

                                                                     8., 9. roč. do 12.30 hod.

                                       PRŮVOD MĚSTEM - 14.15 hod. - sraz dětí školní dvůr

                                                                          14.45 hod. - průvod 

                                       VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V K3 - 15.30 hod.

23.5.          95 let školy - ÚPRAVA VÝUKY: 1., 2., 3. roč. do 11.20 hod.

                                                                     4., 5. roč. do 11.40 hod.

                                                                     6., 7. roč. do 12.00 hod.

                                                                     8., 9. roč. do 12.15 hod.

                                       VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V K3 - 15.30 hod. a 17.30 hod.

24.5.          95 let školy - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST - 8.30 - 16.00 hod.

                                       ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ŠKOLY

24.5. - 25.5.     EUROVOLBY

27.5.          DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 3.A - 8.00 hod.

28.5.          DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 3.B - 8.00 hod.

28.5.          MINIVOLEJBAL - 8.00 hod. - výběr žáků

29.5.          DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 3.C - 8.00 hod.

29.5.          FOCENÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

30.5.          FOCENÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

31.5.          DEN DĚTÍ 2019

DUBEN 2019

1.4.            ZPĚVÁČEK - ZKOUŠKA - VÝBĚR ŽÁKŮ - 11.40 hod.

3.4.            LEGIO VLAK - 8.A - 10.20 hod.; 9.B - 11.00 hod.; 8.B - 12.20 hod.; 9.A - 13.20 hod.

3.4.            ZPĚVÁČEK - REGIONÁLNÍ KOLO - VÝBĚR ŽÁKŮ - 12.35 hod.

3.4.            ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU - 13.00 - 17.00 hod.

4.4.            ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ BOBEŠ - 9.00 - 11.00 hod.

4.4.            BASKETBAL - CHLAPCI - MĚSTSKÉ KOLO - 8.00 hod. - výběr

4.4.            ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU - 13.00 - 17.00 hod.

4.4. - 5.4.  PYTHAGORIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO - výběr žáků

5.4.            MINIHÁZENÁ - 2. + 3. roč. - 8.30 hod. - výběr žáků

8.4. - 13.4. ŠKOLA V PŘÍRODĚ - BĚLÁ POD PRADĚDEM - 3.AC

12.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. KOLO - ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD

15.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. KOLO - ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD

16.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. KOLO - ŽÁCI PÁTÝCH TŘÍD

16.4.          FRISBEE - 8.00 hod. -  výběr žáků

16.4.          TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 15.30 hod.

17.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. KOLO - ŽÁCI PÁTÝCH TŘÍD

17.4.          KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - PPP BOHUMÍN - 8.AB - přihlášení žáci

17.4.          ŠKOLÁK - 1. LEKCE - 15.00 hod. - 16.30 hod.

23.4.          DEN ZEMĚ 

                  KRAJINA V TÍSNI - K3 BOHUMÍN - 8.15 hod. - II. stupeň

                  MEDVĚDI Z KAMČATKY - K3 BOHUMÍN - 10.00 hod. - I. stupeň

23. - 26.4. ŠKOLÁK - 2. - 5. LEKCE - 15.00 hod. - 16.30 hod.

24.4.         MINIVOLEJBAL - 6. a 7. roč. - výběr žáků

24.4.         MINIKOPANÁ - OKRESNÍ KOLO - výběr žáků

26.4.         DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

 

BŘEZEN 2019

5.3.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY - III.AC - ŠKOLNÍ JÍDELNA  - 15.30 hod.

6.3.            ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA - MĚSTSKÉ KOLO - DDM - starší žáci

6.3.            ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA - MĚSTSKÉ KOLO - ZUŠ - mladší žáci

7.3.            TGM - položení kytice - pamětní místo - výběr žáků

8.3.            K3 - KATES - I. st. - 9.00 - 10.30 hod. - 30,- Kč

                                        II. st. - 11.00 - 12.30 hod. - 30,- Kč

14.3.          BASKETBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ - 8.30 hod.     

21.3.          BASKETBAL - STARŠÍ ŽÁCI - 8.30 hod.  

22.3.          K3 - LAST WISH - 6. - 9. roč. - 8.30 hod. - 65,- Kč

25.3.          DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 9.00 - 17.00 hod. - vstup každou hodinu

25.3.          PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - KNIHOVNA K3

28.3.          BESEDA RENARKON - "KOMUNIKACE A VZTAHY"

                  1. a 2. hod. - VI.B - 40,- Kč

29.3.          PŘEDNÁŠKY

                  8.55 hod. - VII. roč. - dívky - DOSPÍVÁNÍ DÍVEK - 15,- Kč

                  10.00 hod. - VII. roč. - chlapci - NA STARTU MOŽNOSTÍ - 15,- Kč

                  10.55 hod. - VIII.AB - HOLKY Z VENUŠE, KLUCI Z MARSU - 35,- Kč    

ÚNOR 2019

1.2.            POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2.2. - 8.2.   LVVZ - MALINO BRDO - RUŽOMBEROK

4.2. - 8.2.   USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - PALKOVICE - 12.00 - 16.30 HOD.

11.2. - 15.2. JARNÍ PRÁZDNINY

18.2.          SŠ BOHUMÍN - VESLOVÁNÍ - UKÁZKA A TRÉNINK - VI.B, VII.B, VIII.AB, IX.AB

19.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO PRO 1. ST.

19.2.          KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - ZŠ A MŠ SKŘEČOŇ - 13.30 HOD.

20.2.          BESEDY RENARKON - "KOMUNIKACE A VZTAHY"

                  1. a 2. hod. - VI.C - 40,- Kč

                  3. a 4. hod. - VI.A - 40,- Kč

21.2.          VOLEJBAL - STARŠÍ ŽÁCI - MĚSTSKÉ KOLO - 8.00 HOD.

21.2.          K3 BOHUMÍN - "KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA" - I. st. - 8.30 hod. - 50,- Kč

21.2.          MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

23.2.          MAŠKARNÍ PLES - VELKÁ TĚLOCVIČNA - 14.00 HODIN

25.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO PRO 2. ST.

26.2.          K3 BOHUMÍN - "ZLATÝ PODRAZ" - VIII. a IX. roč. - 8. 30 hod. - 50,- Kč

28.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - ZUŠ BOHUMÍN - 8.00 HOD.

 

LEDEN 2019

2.1.            VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3.1.            ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ VÝUKY

3.1.            ENERGETICKÁ GRAMOTNOST - INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

                  VIII.A  - 8.00 hod., IX.A - 8.55 hod., VIII.B - 10.00 hod., IX.B - 10.55 hod.

7.1.            ÚP KARVINÁ - IX.B - 9.00 hod.

8.1.            SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ 2019 - 15.30 hod.

8.1.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY NEBO KONZULTAČNÍ DEN - 16.00 hod.

11.1.          MINIHÁZENÁ - 3. kolo - výběr žáků 2. a 3. ročník - 8.00 hod.

14.1.          ÚP KARVINÁ - IX.A - 9.00 hod.   

23.1.          K3 - OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH - ZŠ ST. BOHUMÍN - 8.30 hod. - 65,- Kč

23.1.          K3 - SCIENCE SHOW - 6. - 9. roč. - 10.15 hod. - 65,- Kč

24.1.          SKOK VYSOKÝ - městské kolo - výběr žáků - 8.30 hod.

25.1.          ŠKOLNÍ PLES - ZRCADLOVÝ SÁL DDM - 19.00 hod.

31.1.          OČMU, POKOS, ETIKA,  VYSVĚDČENÍ / 5. a 6 vyuč. hodina/

1.2.            POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

PROSINEC 2018

3.12.          VÁNOČNÍ STEZKA PRO ŽÁKY 1. a 2. ročníku

5.12.          MIKULÁŠ

5.12.          KRAJSKÉ KOLO V PLAVÁNÍ - výběr žáků

6.12.          VÁNOČNÍ SILOVÝ ČTYŘBOJ - výběr žáků - 9.00 hod.

6.12.          VYSTOUPENÍ V BOBŠI - školní sbor - 10.00 a 16.00 hod.

6.12.          K3 - Vévévé.československo.cs - 8. - 9. roč. - 9.30 hod. - 75,- Kč

7.12.          KORFBALOVÝ TURNAJ - sportovní hala - výběr žáků - 8.00 hod.

7.12.          VÁNOČNÍ TURNAJ - stolní tenis - velká tělocvična školy - výběr žáků - 8.00 hod.

11.12.        GENERÁLNÍ ZKOUŠKY KONCERTU - 8.00 - 12.30 hod.

11.12.        DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - školní kolo

11.12.        ÚPRAVA VÝUKY ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ:

                  1. a 2. ročník - do 11.30 hodin

                  3. až 5. ročník - do 11.50 hodin

11.12.        VÁNOČNÍ KONCERT - římskokatolický kostel Božského srdce Páně 

                 15.30 a 17.00 hod. 

                  VÁNOČNÍ JARMARK  v budově školy - 14.30 až 18.30 hod.

13.12.        VÁNOČNÍ KONCERT - farní kostel Narození Panny Marie - 15.30 hod.

14.12.        K3 - ČERTOVINY - film - 1. - 3. roč. - 8.30 hod. - 50,- Kč

14.12.        PŘEDNÁŠKA - HASIČI - 6.ABC - 8.00/8.55/10.00 hod.

18.12.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - GYMNÁZIUM - výběr žáků - 8.00 hod.

19.12.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - SŠ Bohumín - 9. roč.

20.12.        OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA - výběr žáků - od 8.00 hodin

21.12.        OČMU, POKOS, ETIKA, DV a GRAMOTNOST

30.12.        SILVESTROVSKÝ BĚH - 15.00 hod.

22.12.2018 - 2.1.2019 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3.1.2019    ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ VÝUKY

8.1.2019    TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

LISTOPAD 2018

1.11.          ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA ŠKOLNÍ PLES - SEKRETARIÁT ŠKOLY

                  /25.1.2019  - 19.00 hod. - ZRCADLOVÝ SÁL DDM - 350,- Kč - místenka s večeří/

1.11.          K3 - PLANETA ČESKO - 3. - 7. roč. - 8.15 hod. - 50,- Kč

1.11.          FLORBAL - 2. a 3. roč. - městské kolo - výběr žáků - 8.30 hod.

5. - 9.11.   iBOBR - 4. a 5. ročník - kategorie MINI

5. - 9.11    iBOBR - 6. a 7. ročník - kategorie BENJAMIN

6.11.         PREVENCE KOUŘENÍ /SZU/ - 4.AB - 8.55 až 10.45 hod.

8.11.         EXKURZE - 6.A, 9.B - POHANKOVÝ MLÝN A MARLENKA - 8.00 - 15.30 hod.

9.11.         FLORBAL - 4. a 5. roč. - městské kolo - výběr žáků - 8.30 hod.

12.11.       VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - DÁRKOVÝ BALÍČEK - od 8.00 hod. - 250,- Kč

12.11.       PŘEDNÁŠKY PRO ZDRAVÍ - 6.C, 8.B - 8.00 hod.

                                                                 6.A, 8.A - 8.55 hod.

                                                                 6.B, 7.A - 10.00 hod.

                                                                 5.A, 9.A - 10.55 hod.

                                                                 5.B, 9.B - 11.50 hod.

                                                                 7.B, 7.C - 12.45 hod.

                 5. roč. - HYGIENA POTRAVIN; 6. a 7. roč. - VYVÁŽENÁ STRAVA

                 8. a 9. roč. - ENERGIE

13.11.       PŘEDNÁŠKY PRO ZDRAVÍ - 3.A - 8.00 hod.

                                                                 3.B - 8.55 hod.

                                                                 3.C - 10.00 hod.

                                                                 4.A - 10.55 hod.

                                                                 4.B - 11.50 hod.

                 3. a 4. roč. - HYGIENA POTRAVIN

13.11.       TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16.00 hodin

14. - 16.11.  iBOBR - 8. - 9. roč. - kategorie KADET

15.11.        SUPERSTAR - FINÁLE V K3 - 16.00 hod.

16.11.        BESEDA - HASIČI - 2.A /8.00 hod./ a 2.B /8.55 hod./

16.11.        UKÁZKA VZPÍRÁNÍ SPOJENÁ S NÁBOREM NOVÝCH SPORTOVCŮ

19.11.       ZDRAVÉ ZUBY - 1. - 3. roč. - kartáčky s sebou

19.11.        BRUSLENÍ DĚTÍ S RODIČI - ZIMNÍ STADION - AKCE SDRUŽENÍ RODIČŮ

                  VSTUP ZDARMA

20.11.        K3 BOHUMÍN - film "NEJSLEDOVANĚJŠÍ" - 10.15 hod. - 6. - 9. roč. - 50,- Kč

23.11.        BESEDA - HASIČI - 6.B /8.00 hod./, 6.A /8.55 hod./ a 6.C /10.00 hod./

23.11.        FLORBAL - II. st.. - městské kolo - výběr žáků - 8.15 hod.

23.11.       PŘEDNÁŠKY PRO ZDRAVÍ - 1.C - 8.00 hod.

                                                                 1.A - 8.55 hod.

                                                                 1.B - 10.00 hod.

                                                                 2.A - 10.55 hod.

                                                                 2.B - 11.50 hod.

                 1. a 2. roč. - HYGIENA POTRAVIN 

24.11.       VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ - VÁNOČNÍ TRHY- výběr žáků

26.11.       TALENT ROKU - POD ZELENÝM DUBEM - 15.30 hod,

29.11        MINIHÁZENÁ - 2.kolo - výběr žáků 2. - 3. ročník - 8.00 hod.

30.11.       BURZA ŠKOL OSTRAVA A EXKURZE VAŇKOVY STROJÍRNY - IX.AB

 

 

ŘÍJEN 2018

1. - 5.10.   LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci prvního stupně

1. - 5.10.   ČTENÁŘSKÝ MARATON - V.A - 1.10. v 10.00 hod.

                                                             V.B - 1.10. v 9.00 hod.

                                                             IV.A - 3.10. v 9.00 hod.

2.10.         DEN BRANNÉ VŠESTRANNOSTI VE SKŘEČONI - výběr žáků

2.10.         KORFBAL VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

3.10.         PLAVE CELÉ MĚSTO

3.10.         SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - V.AB - vzdělávací program

4.10.         KORFBAL VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY

5. - 6.10.   SENÁTNÍ VOLBY A VOLBY DO ZASTUPITELSTVA - úprava výuky dne 5.10.2018

                         I. st.      1. - 3. roč.                   do 11.40 hod

                                      4. - 5. roč.                   do 12.00 hod.

                        II. st.      6. - 7. roč.                   do 12.20 hod.

                                      8. - 9. roč.                   do 12.35 hod.

8. - 12.10. LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci druhého stupně

10.10.       VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - V.A - od 8.00 hod.

10.10.       PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - výběr žáků druhého stupně

11.10.       VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - V.B - od 8.00 hod.

11. - 12.10. PROJEKT 72 HODIN - zapojené třídní kolektivy

12. - 13.10. SENÁTNÍ VOLBY - DRUHÉ KOLO - úprava výuky dne 12.10.2018 - viz. 5.10.2018

16.10.       K3 BOHUMÍN - divadelní představení SNĚHURKA - 1. - 3. třídy - 11.00 hod. - 130,- Kč

16.10.       PLAVECKÉ ZÁVODY - výběr žáků

19.10.       SOUTĚŽ EVVO pro žáky 6. tříd spádových škol - MěÚ Bohumín - 9.00 hod.

22. - 26.10. DLABÁNÍ DÝNÍ - SOUTĚŽ K3 BOHUMÍN - zapojené skupiny žáků

23.10.       FRISBEE - výběr žáků

25.10.       MINIHÁZENÁ - 1.kolo - výběr žáků 2. - 3. ročník - 8.30 hod.

26.10.       OSLAVY 100 LET ČR NA NÁMĚSTÍ V BOHUMÍNĚ - 10.00 hod. - pokus o další rekord   

26.10.       ZDRAVÉ ZUBY - I. stupeň

28.10.       STÁTNÍ SVÁTEK

29. - 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

ZÁŘÍ 2018

3.9.           SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4.9 - 5.9.   TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ŠKOLNÍ ŘÁD, ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMÚ, POKOS, ETIKA, ...

6.9.           VÝUKA DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

6.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 15.30 hod. - ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA, GDPR, ...

12.9.         UKÁZKOVÁ HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA PRO PRVŇÁKY

13.9.         FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - FOTOSET - 100,- Kč 

24. - 27.9. ADAPTAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD - HORNÍ LOMNÁ

25.9.         BAREVNÝ DEN - NÁMĚSTÍ - 8.00 - 9.00 hod. - ŽÁCI PRVNÍCH AŽ TŘETÍCH TŘÍD

26.9.         DEN ŘEMESEL - NÁMĚSTÍ - 9.00 hod. /9.A/ a 10.00 hod. /9.B/

27.9.         PROJEKTOVÝ DEN - 100 LET ČR - ŽÁCI ČTVRTÝCH AŽ DEVÁTÝCH TŘÍD

28.9.         STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

ČERVEN 2018

1.6.           MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - PROJEKTOVÝ DEN - VĚDECKÝ INKUBÁTOR

5.6.           BESEDY - RENARKON - 6.ABC - 8.00 - 9.40 hod. - 40,- Kč

                                                     8.AB - 10.00 - 11.40 hod. - 40,- Kč

5.6.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY NEBO KONZULTAČNÍ DEN - 15.30 hod.

6.6.           MISTROVSTVÍ ČR - FINANČNÍ SVOBODA - výběr žáků

7.6.           TURNAJ ŠKOL V MINIKOPANÉ - školní hřiště - výběr žáků

7.6.           PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ IX. TŘÍD STAROSTOU MĚSTA - 15.00 hod.

8.6.           PLANETÁRIUM OSTRAVA - 9.AB - 8.00 - 13.00 hod.

8.6.           TURNAJ V MINIKOPANÉ - žáci 1. a 2. tříd - 8.00 hod.

15.6.         PROTIDROGOVÁ PREVENCE - p. POVALA - 9.AB - 8.00 hod.

                                                                                  8.AB - 10.00 hod.          

18.6.         VYHODNOCENÍ KNIHOVNICKÉ SOUTĚŽE

19.6.         SOUTĚŽ - ČTENÁŘ NEZNÁMÉHO TEXTU - 8.30 hod. - výběr žáků

19.6.         K3 - KOUZELNÝ VLÁČEK - II. a III. ročník - 8.30 hod. - 50,- Kč

19.6.         K3 - PARODIE NA BIBLICKÉ PŘÍBĚHY - VII. a VIII. ročník - 11.30 hod. - 50,- Kč

19.6.         PEDAGOGICKÁ RADA - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA DRUHÉ POLOLETÍ - 14.15 hod.

20. - 22.6.  ATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOL - výběr žáků

20. - 28.6.  TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ÚPRAVA ORGANIZACE VÝUKY

                 I. - III. r  - výuka do 11.40 hod.

                 IV. - V. r. - výuka do 12.00 hod.

                 VI. - VII. r - výuka do 12.30 hod.

                 VIII. - IX. r - výuka do 12.45 hod.

27.6.         K3 - ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD - 15.00 hod.

29.6.         ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

 

KVĚTEN 2018

1.5.           STÁTNÍ SVÁTEK

7.5.           ŘEDITELSKÉ VOLNO - V PROVOZU MŠ, ŠD Seifertova a ŠJ

8.5.           STÁTNÍ SVÁTEK - BĚH ULICEMI MĚSTA

9.5.           ŠKOLNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - 8.00 hod.

10.5.         ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ - 10.00 - 15.00 hod.

11.5.         MĚSTSKÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - 8.00 hod.

14.5.         FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD - 1. ETAPA - 30,- a 15,- Kč

15.5.         DLOUHÉ ŠTAFETOVÉ BĚHY

16.5.         ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - PRODEJ KYTIČEK - 20,- Kč

16.5.         SVĚT TECHNIKY - BADATELSKÁ VÝUKA - 8.AB

16.5.         FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD - 2. ETAPA - 30,- a 15,- Kč

17.5.         OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - 8.00 hod.

19. - 20.5. PRÁVO NA ŠKOLÁCH - POBYT BESKYDY BÍLÁ - přihlášení žáci

21.5.         K3 - PRINCEZNA KOLOBĚŽKA - 1. - 4. roč. - 8.30 hod. - 65,- Kč - St. Bohumín

22.5.         TV ŠKOLY - DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ - 6. - 7. roč. - 11.00 hod. - 50,- Kč

22.5.         TV ŠKOLY - DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ - 8. - 9. roč. - 12.15 hod. - 50,- Kč

23.5.         EXKURZE - 8.B + 9.B - HRADEC NAD MORAVICÍ - ŽIMROVICE - PODHRADÍ

23.5.         EXKURZE - 8.A + 9.A - TEPLICE NAD BEČVOU A HRANICE NA MORAVĚ

24.5.         FINANČNÍ GRAMOTNOST - SOUTĚŽ ZŠ ČSA - 8.30 hod. - výběr žáků

29.5.         MINIVOLEJBAL - 6. - 7. roč.

29.5.         PYTHAGORIÁDA - OKRESNÍ KOLO - výběr žáků

29.5.         EXKURZE - LANDEK OSTRAVA S PROGRAMEM - 5.AB + 7.A - 8.00 hod.

 

DUBEN 2018

2.4.           VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

3.4.           ZPĚVÁČEK - zpěv lidových písní - region - Karviná - 14.00 hod.

6.4.           PUŠKINŮV PAMÁTNÍK - 8.00 hod.

10.4.         PROTIDROGOVÝ VLAK - V.B - 17 ŽÁKŮ - 12.00 hod.

                                                      V.A - 17 ŽÁKŮ - 12.20 hod.

                                                      V.AB - 17 ŽÁKŮ - 12.40 hod.

                  + VÝSTAVA "ZVÍŘATA" V PROSTORÁCH NÁDRAŽNÍ BUDOVY 

10.4.         PEDAGOGICKÁ RADA - 14.15 hodin

10.4.         TŘÍDNÍ SCHŮZKY NEBO KONZULTAČNÍ DEN - 16.00 hod.

11.4. a 12.4.  ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

12.4.         PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - PRVNÍ KOLO A PRVNÍ TERMÍN - ČTYŘLETÉ OBORY

13.4.         PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - PRVNÍ KOLO A PRVNÍ TERMÍN - OSMILETÉ OBORY

13.4.         VÝUKA AJ S RODILÝMI MLUVČÍMI - 8. a 9. ročník

16.4.         PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - PRVNÍ KOLO A DRUHÝ TERMÍN - ČTYŘLETÉ OBORY

17.4.         PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - PRVNÍ KOLO A DRUHÝ TERMÍN - OSMILETÉ OBORY

17.4.         K3 - JUMPING DRUMS - 6. a 7. ročník - 8.30 hod. - 69,- Kč

18.4.         K3 - ESA Z PRALESA - 4. ročník - 8.30 hod. - 50,- Kč

25.4.         MEMENTO - protidrogový pořad - 7. až 9. ročník - 10.00 hod.

26.4.         FREESBIE - VÝBĚR ŽÁKŮ - žákovský turnaj

26.4.         MINIHÁZENÁ - 2. a 3. ročník - výběr žáků - 8.00 hodin

30.4.         PROJEKTOVÝ DEN - DEN ZEMĚ

7.5.           ŘEDITELSKÉ VOLNO - V PROVOZU ZŮSTÁVAJÍ MŠ, ŠD Seifertova, ŠJ

 

BŘEZEN 2018

1.3.           LOUTKOVÉ DIVADLO OSTRAVA - V.A,B - 8.30 hod.

2.3.           K3 - KATES - I. st. + ZŠ St. Bohumín - 9.00 hod. - 30,- Kč

2.3.           K3 - KATES - II. st. bez devítek - 11.00 hod. - 30,- Kč

2.3.           Beseda MSK pro žáky devátých tříd - od 10.45 hod. 

5.3.           K3 - Pohádky do kapsy - ZŠ St. Bohumín - 8.30 hod. - 69,- Kč

7.3.           Zpěváček - městské kolo - 9.00 hod.

7.3.           Přednášky

                 7.AB - JSI ONLINE II - 10.00 hod. - 30,- Kč

                 9.AB - HOLKY Z VENUŠE, KLUCI Z MARSU - 10.55 hod. - 40,- Kč

                 7.AB - dívky - ČAS PROMĚN - 11.50 hod. - 20,- Kč

                 7.AB - chlapci - NA STARTU MUŽNOSTI - 12.45 hod. - 20,- Kč

15.3.         BASKETBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ - MĚSTSKÉ KOLO - 8.30 hod.

16.3.         MATEMATICKÝ KLOKAN

19.3.         K3 - PO STRNIŠTI BOS - 8. a 9. roč. - 8.30 hod. - 50,- Kč

22.3.         BASKETBAL - STARŠÍ ŽÁCI - MĚSTSKÉ KOLO - 8.30 hod.

26.3.         DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE - 9.00 - 17.00 HOD.

                 PROHLÍDKOVÉ VSTUPY JSOU KAŽDOU CELOU HODINU!!!

29. - 30.3.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

 

ÚNOR 2018

2.2.           POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2.2.           PŘÍJEZD ŽÁKŮ Z LVVZ - KOLEM 14.00 HODIN

5.2. - 9.2. JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

13.2.         ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - I. st.

15.2.         DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - III.A,B, IV.A,B - 10.30 HODIN

15.2.         ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - II. st.

15.2.         VOLEJBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ - MĚSTSKÉ KOLO - 8.30 HOD.

20.2.         MĚSTSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - MARYŠKA - 8.00 HOD.

22.2.         K3 - HURVÍNEK - 1. - 3. r. - 8.30 HOD. - 50,- Kč 

21.2.         MĚSTSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE - 14.00 HOD.

22.2.         VOLEJBAL - STARŠÍ ŽÁCI - MĚSTSKÉ KOLO - 8.30 HOD.

23.2.         OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE - HAVÍŘOV

24.2.         MAŠKARNÍ PLES DĚTÍ - 13.30 HODIN

26.2. - 2.3.  USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - NÁHRADNÍ TERMÍN

27.2.         ZPĚVÁČEK - ŠKOLNÍ KOLO

27.2.         K3 - ZÁZRAČNÁ PLANETA - 5. - 7. roč. - 8.30 HOD. - 50,- Kč

2.3.           K3 - TANČÍ KATES - 6.A - 9.A - 30,- Kč

 

LEDEN 2018

3.1.           ZAHAJUJE PLAVÁNÍ ŽÁKŮ I. STUPNĚ

9.1.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - 15.30 hod. - ŠKOLNÍ JÍDELNA

9.1.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY ČI KONZULTACE - 16.00 hod.

12. - 13.   VOLBY PREZIDENTA - 1. KOLO

                 ÚPRAVA VÝUKY - 1. - 3. roč. - výuka do 11.40 hod.

                                             4. - 5. roč. - výuka do 12.00 hod.

                                             6. - 7. roč. - výuka do 12.20 hod.

                                             8. - 9. roč. - výuka do 12.35 hod.

15. - 19.  USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - PŘIHLÁŠENÍ ŽÁCI - od 12.00 hod.

17.1.        DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO

18.1.        DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - I. TŘÍDY - 10.30 hod.

25.1.        MINIHÁZENÁ - ŠKOLNÍ LIGA - 8.00 hod. - výběr žáků

26. - 27.  VOLBY PREZIDENTA - 2. KOLO

                ÚPRAVA VÝUKY - VIZ. 1. KOLO - 12.1.2018

27. - 2.2. LVVZ - MALINO BRDO - IV. - IX. ročník - přihlášení žáci

29.1.       K3 - O BODŘÍKOVI - ZŠ ST. BOHUMÍN - 10.00 hod. - 65 Kč

30.1.       K3 - PETER BLACK 2 - VI. - IX. ročník - 10.00 hod. - 65 Kč

31.1.       PROJEKTOVÝ DEN - OČMU, GRAMOTNOSTI + VYSVĚDČENÍ

2.2.         POLOLETNÍ PRÁZDNINY

5.2. - 9.2.  JARNÍ PRÁZDNINY

 

PROSINEC 2017

1.12.         K3 - KNIHOVNICKÁ LEKCE - IX.A - 8.00 hod.

4.12.         GYMNÁZIUM - AEROBIC - MĚSTSKÉ KOLO - DÍVKY - 10.30 hod.

4.12.         ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ V BOBŠI - 10.00 a 16.00 hod.

4.12.         TALENT ROKU - POD ZELENÝM DUBEM - 16.00 hod.

6.12.         K3 - VÁNOČNÍ HVĚZDA - 8.30 hod. - 65,- Kč - I. a II. TŘÍDY

6.12.         MIKULÁŠ

7.12.         K3 - KNIHOVNICKÁ LEKCE - IX.B - 11.00 hod.

8.12.         K3 - KNIHOVNICKÁ LEKCE - VIII.B - 11.00 hod.

8.12.         VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ ST. BOHUMÍN - NÁMĚSTÍ - 18.00 hod.

11.12.       K3 - PAVEL NOVÁK - VI. a VII. roč. - 8.30 hod. - 70,- Kč

                                                - IV., V. a VIII. roč. - 10.00 hod. - 70,- Kč

11.12.       VÁNOČNÍ KONCERT - GENERÁLNÍ ZKOUŠKA

12.12.       VÁNOČNÍ KONCERT - 15.30 hod. a 17.15. hod. - 50,- Kč

13.12.       VÁNOČNÍ TURNAJ - PING-PONG - VELKÁ TV - 8.30 hod.

14.12.       GYMNÁZIUM - VÁNOČNÍ ČTYŘBOJ - 8.00 hod.

14.12.       DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO - 8.00 hod.

15.12.       ŠKOLNÍ SBOR -VYSTOUPENÍ V DDM - 12.30 hod.

18.12.       TAJEMNÁ INDONÉSIE - SVĚT TECHNIKY - VI.ABC, VII.B - 10.00 hod.

19.12.       VÁNOČNÍ BESÍDKA - ZŠ ST. BOHUMÍN - 15.30 hod.

20.12.       GYMNÁZIUM - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 8.00 hod.

21.12.       BOSPOR - PLAVÁNÍ - 10.00 - 12.00 hod.

22.12.       PROJEKTOVÝ DEN - OČMU, POKOS, ETIKA, GRAMOTNOSTI, DV

22.12.       BOSPOR - KORFBALOVÝ TURNAJ ŠKOL - 8.00 hod.

23.12.2017 - 2.1.2018  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3.1.2018   ZAHÁJENÍ VÝUKY V ROCE 2018

9.1.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - 15.30 hod. - ŠKOLNÍ JÍDELNA

                 TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16.00 hod. - v jednotlivých třídách         

                

 

 

LISTOPAD 2017

1.11.         BOSPOR - FLORBAL -výběr žáků 2. a 3. roč. - 8.15 hod.

2.11.         KRESLÍŘSKÁ SOUTĚŽ - 9.00 hod.

6.11.         BESEDA č.1 - HASIČI - 6.ABC

6. - 10.11.    INFORMATICKÁ OLYMPIÁDA - iBOBR - KATEGORIE:

                 MINI - 4. a 5. ročník; BENJAMIN - 6. a 7. ročník

8.11.         BOSPOR - FLORBAL - výběr žáků 4. a 5. roč. - 8.15 hod.

8.11.         KONFERENCE ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ - zástupci školního parlamentu

9.11.         SUPERSTAR - FINÁLE K3 BOHUMÍN - 16.00 hod.

9.11.         DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠB TU OSTRAVA - 9. roč.

11.11.       DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ - KLADENÍ KYTICE - ZŠ a MŠ St. BOHUMÍN

13. - 24.11.   TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ IX. TŘÍD - ČŠI

14.11.       TŘÍDNÍ SCHŮZKY A VOLBY ŠKOLSKÉ RADY - 16.00 hod.   

15.11.       INFORMATICKÁ OLYMPIÁDA - iBOBR - KATEGORIE KADET - 8. a 9. roč.

15.11.       VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ - BALÍČEK 270,- Kč

15.11.       OBLASTNÍ KOLO - PIŠKVORKY - postupující ze školního kola

16.11.       JEDEN DEN GYMNAZISTOU - výběr žáků devátých tříd

21.11.       BESEDA č.2 - HASIČI - 6.ABC                

22.11.       BESEDA HASIČI - 2.ABC

22.11.       BOSPOR - FLORBAL - výběr žáků II. stupeň ZŠ - 8.15 hod.

25.11.       VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO SBORU - VÁNOČNÍ TRHY

27.11.       BRUSLENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S RODIČI - AKCE SDRUŽENÍ RODIČŮ - 15.00 - 16.30 - zdarma

28.11.       PŘEDNÁŠKA  PhDr. Jan Svoboda - 15.00 hod. - POD ZELENÝM DUBEM

29.11.       ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ BENEŠOVA - K3 - 9.00 hod. - 4. a 5. roč. - 20,- Kč

30.11.       K3 BOHUMÍN - ČERTŮV ŠVAGR - 8.30 hod. - 65,- Kč

30.11.       MĚSTSKÁ SOUTĚŽ - FINANČNÍ SVOBODA

30.11.       ŠKOLNÍ LIGA V MINIHÁZENÉ - výběr 2. a 3. roč. - 8.00 hod.

 

ŘÍJEN 2017

1. - 7.10.  LOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ

2. - 6.10.  ČTENÁŘSKÝ MARATON

                 2.10. V.A - 8.00 hod.; V.B - 11.00 hod.

                 2.10. IV.A - 16 hod.

4.10.         PLAVE CELÉ MĚSTO - PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST - od 8.00 hod.

5.10.         PROTIDROGOVÝ PROGRAM MěP BOHUMÍN - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD /6.B, C/

5.10.         KORFBAL - V RÁMCI VÝUKY TV - 3.B, 5.A,B

8. - 14.10. LOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ

10.10.       SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - ŽÁCI PÁTÝCH TŘÍD - 8.00 - 13.30 hod.

16.10.       K3 BOHUMÍN - "ZLODĚJKA KNIH" - 6. - 9. roč. - 8.00 hod. - 50,- Kč

17.10.       MĚSTSKÉ KOLO V PLAVÁNÍ - 8.00 hod. - výběr žáků

19.10.       FRISBEE - výběr žáků - sportovní soutěž Ostrava - 8.00 hod.

20. - 21.10.    PARLAMENTNÍ VOLBY

                  ÚPRAVA VÝUKY: 1. - 3. roč. - do 11.40 hodin

                                            4. - 5. roč. - do 12.00 hodin

                                            6. - 7. roč. - do 12.20 hodin

                                            8. - 9. roč. - do 12.35 hodin

25.10.      OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

26. - 27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ   

 

ZÁŘÍ 2017

4.9.             SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

5.9. - 6.9    TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMU, POKOS, GRAMOTNOSTI

6.9.             UKÁZKOVÉ HODINY ANGLICKÉHO JAZYKA - II.ABC

7.9.             TŘÍDNÍ SCHŮZKY - PRVNÍ A ŠESTÉ TŘÍDY - 15.00 hod.

7.9.             VÝUKA PODLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

13.9.           "SEBEPOZNÁNÍ" PŘEDNÁŠKA PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

18.9.            PROTIDROGOVÝ PROGRAM MěP BOHUMÍN - ŽÁCI SEDMÝCH TŘÍD

18.9. - 21.9. ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ ŠESTÝCH TŘÍD - HORNÍ LOMNÁ

20.9.            FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

21.9.            K3 BOHUMÍN - "JAK JSME HRÁLI ČÁRU" - 8. a 9. roč. - 50,- Kč - 8.30 hod. 

25.9.            PROTIDROGOVÝ PROGRAM MěP BOHUMÍN - ŽÁCI OSMÝCH TŘÍD

26.9.            K3 BOHUMÍN - "MATYLDA ZASAHUJE" - 1. - 5. roč. - 60,- Kč - 8.30 hod.

26.9.            PROTIDROGOVÝ PROGRAM MěP BOHUMÍN - ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD

27.9.            DEN BRANNÉ VŠESTRANNOSTI - 8.15 hod. - výběr žáků

28.9.            STÁTNÍ SVÁTEK

29.9.            DEN VOLNA UDĚLENÝ ŘEDITELEM ŠKOLY dle § 24 odst. 2 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA