LEDEN 2022

3. 1.              TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

3. 1.                  PLAVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.AB - 8.00 hod.

4. 1.              TŘÍDNÍ SCHŮZKY - ON-LINE - 16.00  hod.

6. 1.               TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

6. 1 .             PLAVÁNÍ - 3.AB + St. BOHUMÍN - 8.00 hod.

10. 1.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

10. 1             PLAVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.AB - 8.00 hod.

12. 1.            BESEDA - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST - 8.ABC

13. 1.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

13. 1.            PLAVÁNÍ - 3.AB + St. BOHUMÍN - 8.00 hod.

17. 1.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

17. 1.            PLAVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.AB - 8.00 hod.

20. 1.            PLAVÁNÍ - 3.AB + St. BOHUMÍN - 8.00 hod.

24. 1.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

24. 1.            PLAVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.AB - 8.00 hod.

26. 1.            BESEDA - TRESTNÍ ODPOVĚDNOST - 9.AB

27. 1.            PLAVÁNÍ - 3.AB + St. BOHUMÍN - 8.00 hod.

31. 1.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

31. 1.            PLAVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.AB - 8.00 hod.

31. 1.            PROJEKTOVÝ DEN - OČMU, ETIKA, DV, GRAMOTNOST

31. 1.            POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 

 

PROSINEC 2021

6. 12.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

6. 12.            MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

8. 12.            K3 - GUMP - 3. - 5. roč. - 8.15 hod. - 60,- Kč

8. 12.            K3 - GUMP - 6. - 7. roč. - 10.15 hod. - 60,- Kč

8. 12.            VÝSADBA ŠKOLNÍHO STROMU NA PĚŠÍ ZÓNĚ - 8.B - 11.40 hod.

9. 12.            LOGOPEDICKÝ VÝZKUM - výběr 2.A

13. 12.          TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

14. 12.          PLANETÁRIUM OSTRAVA - 6.AB - 10.20 hod. - hrazeno z projektu

20. 12.          TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

22.12.           PROJEKTOVÝ DEN - OČMU, ETIKA, DV, GRAMOTNOST

22. 12.          ÚPRAVA VÝUKY TŘÍD 8.AB a 9.AB DO 13.30 hodin

23. - 31. 12.  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

3. 1. 2022     ZAHÁJENÍ VÝUKY V NOVÉM ROCE

 

LISTOPAD 2021

1. 11.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

2. 11.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE TŘÍD S UKONČENOU KARANTÉNOU

2. 11.            PYTHAGORIÁDA - VÝBĚR ŽÁKŮ 6. A 8. ROČNÍKU

3. 11.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ STARÝ BOHUMÍN

3. 11.            PYTHAGORIÁDA - VÝBĚR ŽÁKŮ 7. A 9. ROČNÍKU

3. 11.            SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - 5.AB - 8.00 - 13.00 hod.

8. 11.            TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE URČENÉHO HARMONOGRAMU

8. - 9. 11.      VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ /DÁRKOVÝ BALÍČEK/

8. - 12. 11.    iBOBR - KATEGORIE MINI - 4. a 5. ročník

8. - 12. 11.    iBOBR - KATEGORIE BENJAMIN - 6. a 7. ročník

9. 11.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROSTŘEDNICTVÍM dmSOFTWARU - 16.00 hod.

11. 11.           DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ - ZŠ ST. BOHUMÍN - 11.00 hod.

11. - 15. 11.  IT-SLOT -  8. a 9. ročník

15. - 19. 11.  iBOBR - KATEGORIE KADET - 8.a 9. ročník

17. 11.          STÁTNÍ SVÁTEK

24. - 25. 11.  PROTIDROGOVÝ VLAK - VÝBĚR TŘÍD

 

ŘÍJEN 2021

1. - 7. 10.       LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci prvního stupně

8. - 14. 10.     LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci druhého stupně

3. - 8. 10.       ŠKOLA V PŘÍRODĚ - BĚLÁ - III.AB, IV.C + St. Bohumín

6. 10.             PLAVE CELÉ MĚSTO - 11.00  hod. - 8.A

8. - 9. 10.       VOLBY 2021 - v pátek úprava výuky:

                            1. - 3. ročník - do 11.40 hod.

                            4. - 5. ročník - do 12.00 hod.

                            6. - 7. ročník - do 12.20 hod.

                            8. - 9. ročník - do 12.35 hod.

14. 10.           K3 - Pavel Novák - 9.00 hod. - 1.ABC, 2.AB + St. Bohumín - 90,- Kč

26. 10.           PROJEKTOVÝ DEN - OČMU, POKOS, ETIKA, GRAMOTNOST

28. 10.           STÁTNÍ SVÁTEK

27. a 29. 10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

 

ZÁŘÍ 2021

1.9.           SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                 7.25 - 9.00 hod.  TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 2. - 9. ROČNÍK

                 9.00 hod.             SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

                 MALOTŘÍDNÍ ZŠ STARÝ BOHUMÍN ZAHAJUJE V 8.00 hod.

                 10.30 hod.           TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD 

                 UKONČENÍ VÝUKY:       I. st.                          10.40 hod.

                                                         II. st.   6. – 7. roč.      10.55 hod.

                                                                    8. – 9. roč.      11.10 hod.

2. - 3.9.     TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ŠKOLNÍ ŘÁD, ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMÚ, POKOS, ETIKA...

                  UKONČENÍ VÝUKY:

                        I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

                                    2. roč.             10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                    3. – 5. roč.      11.40 hod.

3.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH A ŠESTÝCH TŘÍD - 15.30 hod.

6.9.           VÝUKA DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

6. - 10.9.   VÝUKA ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD DO 10.45 hod.

7.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH A ŠESTÝCH TŘÍD - 15.30 hod.

9.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ 3.AB, 4.C - 15.30 hod. - ŠKOLNÍ JÍDELNA

10.9.         WWW.KYBERSOUTEZ.CZ  - ZAHÁJENÍ NÁRODNÍ SOUTĚŽE - 5. - 9. ROČ.

10.9.         REGISTRACE ŽÁKŮ DO LOGICKÉ OLYMPIÁDY - 5. - 9. ROČ.

13.9.         A. Dudek – Nehulíme, kreslíme - BESEDA PRO ŽÁKY 8.ABC - 8.00 - 8.45 hod.

13. - 17.9.  ADAPTAČNÍ POBYT HORNÍ LOMNÁ - žáci šestých tříd

14. - 15.9   FOTOGRAFOVÁNÍ  PRVŇÁČKŮ

24.9.         SVĚTOVÝ DEN JAZYKŮ

29.9.         ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ - PRODEJ KYTIČEK

 

ŘÍJEN 2020

1. - 7.10.   LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci prvního stupně

2. - 3.10.   VOLBY 2020 - úprava organizace výuky:

                        1. - 3. roč. - do 11.40 hodin

                        4. - 5. roč. - do 12.00 hodin

                        6. - 7. roč. - do 12.20 hodin

                        8. - 9. roč. - do 12.35 hodin

5.10.         SVĚT TECHNIKY - VÝUKOVÝ PROGRAM - IX.A, V.B - ZRUŠENO

5.10.         PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - 10.15 hod.

8. - 14.10. LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci druhého stupně

13.10.       VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.A

14.10.       PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

14.10.       VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.B

27.10.       OČMU, POKOS, ETIKA, GRAMOTNOST

                  4. a 5. vyuč. hodina - I. stupeň

                  4. - 6. vyuč. hodina - II. stupeň

28.10.        STÁTNÍ SVÁTEK 

29. - 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY DĚTÍ

       

ZÁŘÍ 2020

1.9.           SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                 UKONČENÍ VÝUKY:       I. st.                            9.40 hod.

                                                         II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                                                    8. – 9. roč.      10.00 hod.

2. - 3.9.     TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ŠKOLNÍ ŘÁD, ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMÚ, POKOS, ETIKA...

                  UKONČENÍ VÝUKY:

                        I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

                                    2. roč.             10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                    3. – 5. roč.      11.40 hod.

3.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH A ŠESTÝCH TŘÍD - 15.30 hod.

4.9.           VÝUKA DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

4. - 9.9.     VÝUKA ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD DO 10.45 hod.

11.9.         FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - FOTOSET - 160,- Kč   

21. - 24.9. ADAPTAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD - HORNÍ LOMNÁ

25.9.         SVĚTOVÝ DEN JAZYKŮ

28.9.         STÁTNÍ  SVÁTEK

 

DUBEN 2020

1.4.           MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - ŠKOLA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

 

BŘEZEN 2020

4.3.           ZUŠ - ZPĚV LIDOVÝCH PÍSNÍ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků

5.3.           K3 BOHUMÍN - film "V SÍTI" - VII. - IX.. r. - 10.00 hod. - 20,- Kč

6.3.           K3 BOHUMÍN - divadlo THE ONLINES - VIII. - IX. roč. - 8.30 hod. - 65,- Kč

10.3.         OKRESNÍ KOLO - SKOK VYSOKÝ - HAVÍŘOV - chlapci - 13.00 hod.

11.3.         MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - ŠKOLA UZAVŘENA

          

ÚNOR 2020

4.2.            BASKETBAL - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků - 8.00 hod.

5.2.            ŠKOLENÍ ÚČASTNÍKŮ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU - 10.00 hod.

5.2.            PLAVÁNÍ - 9.00 - 10.00 - ZŠ St. BOHUMÍN

                                  10.00 - 11.00 - 2.ABC

                                  11.00 - 12.00 - 4.ABC

5.2.            KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ - CIZÍ JAZYKY - MĚSTSKÉ KOLO - 14.00 hod.

6.2.            BASKETBAL - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žákyň - 8.00 hod.

6.2.            CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - výběr žáků osmých a devátých tříd

6.2.            ZKOUŠKA LYŽAŘSKÉ VÝZBROJE - účastníci LVVZ - 10.00 hod.

6.2.            RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - výběr žáků II. stupně - 13.00 hod.

8. - 14.2.    LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - přihlášení žáci

17. - 21.2. JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

14.2.          MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

24.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO - výběr žáků I. stupně

26.2.          VESLUJEME DO STŘEDU ZEMĚ - SŠ BOHUMÍN

27.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - ZUŠ BOHUMÍN - 8.00 a 13.00 hod.      

29.2.          MAŠKARNÍ PLES - WIKIHO VESMÍRNÝ KARNEVAL - 14.00 hod.

        

LEDEN 2020

2. - 3.1.      VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

6.1.            ZAHÁJENÍ VÝUKY PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

9.1.            DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 3.AB - 10.30 hod.

9.1.            INFORMAČNÍ SCHŮZKA - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA - 15.30 hod. 

9.1.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY - KONZULTAČNÍ DEN - 16.00 hod.

13. - 17.1.  USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - od 12.00 hod.

16.1.          MINIHÁZENÁ - výběr žáků - DDM - 8.15 hod.

17.1.          PLES PRO RODIČE - 19.00 hod. - SOKOLOVNA ZÁBLATÍ

24.1.          SKOK VYSOKÝ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků - 8.30 hod.

28.1.          ZPÍVAT NÁS BAVÍ - 10.00 hod. - ZŠ St. Bohumín

28.1.          FENOMÉN MUZIKÁL - 6. - 9. roč. - 60,- Kč - 11.15 hod.

29.1.          SKOK VYSOKÝ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žákyň - 8.30 hod.

30.1.          PROJEKTOVÝ DEN - OČMU,... + ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

31.1.          POLOLETNÍ PRÁZDNINY  

PROSINEC 2019

2.12.          PLAVÁNÍ - 5.AB - 11.00 - 12.00 hod.

3.12.          MINIHÁZENÁ - výběr žáků - DDM - 8.00 hod.

3.12.          VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO SBORU - CESMÍNA - 8.00 hod.

                                                                                             - BOBEŠ - 16.00 hod.

4.12.          ŠACHOVÝ TURNAJ V ORLOVÉ - výběr žáků - 8.00 hod.

4.12.          PLAVÁNÍ - 4.ABC - 11.00 - 12.00 hod.

5.12.          MIKULÁŠ VE ŠKOLE

5.12.          VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - 8.00 hod. - výběr žáků

5.12.          MIKULÁŠSKÝ KONDIČNÍ VÍCEBOJ - GYMNÁZIUM - 9.00 hod. - výběr žáků

9.12.          K3 BOHUMÍN - THE DARK TRIP - 8.ABC, 9.AB - 11.00 hod. - 50,- Kč

10.12.        PLAVÁNÍ - 8.ABC - 11.00 - 12.00 hod.

11.12.        ŠKOLNÍ KOLO - DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - výběr žáků - 8.00 hod.

11.12.        DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 4.ABC - 8.30 hod. - 60,- Kč

11.12.        ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - ŠKOLNÍ SBOR - 18.00 hod.

12.12.        VÁNOČNÍ KONCERT - GENERÁLNÍ ZKOUŠKY V K3 BOHUMÍN - od 8.00 hod.

12.12.        VÁNOČNÍ ČTYŘBOJ - GYMNÁZIUM - 9.00 hod. - výběr žáků

12.12.        PLAVÁNÍ - 9.AB - 10.00 - 11.00 hod.

12.12.        K3 BOHUMÍN - VÁNOČNÍ KONCERT - 15.30 a 17.00 hod.

12.12.        K3 BOHUMÍN - ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK - 15.00 - 18.00 hod.

12.12.        VÁNOČNÍ KONCERT - KOSTEL ST. BOHUMÍN - 15.30 hod.

13.12.        K3 BOHUMÍN - ČERTÍ BRKO - 1. - 5. roč. - 9.30 hod. - 50,- Kč

14.12.        GOSPEL + ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ V ORLOVÉ - 16.00 hod.

17.12.        ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ V KNIHOVNĚ - 16.00 hod.

18.12.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - GYMNÁZIUM - 8.00 hod. - zájemci o studium

18.12.        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - SŠ BOHUMÍN - 9.AB - 13.40 hod.

19.12.        BRUSLENÍ - 4.ABC - 8.00 - 9.30 hod. - 5.AB - 9.30 - 11.00 hod.

20.12.        OČMU, POKOS, ETIKA, DV, GRAMOTNOST

20.12.        BRUSLENÍ - 6. - 7. roč. - 8.00 - 10.30 hod., 8. - 9. roč. - 10.30 - 13.00 hod.

30.12.        SILVESTROVSKÝ BĚH - 15.00 hod. - zájemci

PRAVIDELNÁ VÝUKA BUDE ZNOVU ZAHÁJENA V PONDĚLÍ 6.1.2020!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 9.1.2020!

 

LISTOPAD 2019

1.11.           K3 BOHUMÍN - POVĚSTI ČESKÉ - 2.- 5. roč. - 9.30 hod. - 60,- Kč

1.11.           BOSPOR - MĚSTSKÉ KOLO FLORBAL - 2. a 3. roč. - 8.15 hod. - výběr žáků

4.11.           VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - výběr z nabídky balíčků - 270,- nebo 350,- Kč

4.11.           BOSPOR - PLAVÁNÍ - 6. - 7. roč. - 10.00 - 12.00 hod.

4. - 8.11.     iBOBR - kategorie MINI - 4. - 5. roč.  

4. - 8.11.     iBOBR - kategorie BENJAMIN - 6. - 7. roč.

6.11.           FINANČNÍ SVOBODA - VIII.B - 8.55 - 11.40 hod.

7.11.           FINANČNÍ SVOBODA - VIII.A - 10.00 - 12.35 hod.

8.11.           VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - výběr z nabídky balíčků - 270,- nebo 350,- Kč

8.11.           BOSPOR - MĚSTSKÉ KOLO FLORBAL - 4. a 5. roč. - 8.30 hod. - výběr žáků

11.11.         DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ - 11.00 hod. - ZŠ a MŠ STARÝ BOHUMÍN

12.11.         TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 16.00 hod.

13. - 15.11. iBOBR - kategorie KADET - 8. - 9. roč.

14.11.         ÚP KARVINÁ - IX.AB - volba povolání

14.11.         ZOO OSTRAVA - SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ - výběr žáků

14.11.         SUPERSTAR - finále - postupující žáci

18.11.         K3 BOHUMÍN - CESTA KOLEM SVĚTA - 6. - 9. roč. - 10.00 hod. - 65,- Kč

20.11.         BOSPOR - BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI - ZAJIŠŤUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ 

                  15.30 - 16.45 hod. - vstup zdarma

21.11.         BOSPOR - MĚSTSKÉ KOLO FLORBAL - žáci II. st. - 8.15 hod. - výběr žáků

25.11.         TALENT ROKU - ocenění žáci 

28.11.         DDM - ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ - 2.kolo - 2. - 3. roč. - 8.00 hod.

28.11.         MĚSTSKÉ KOLO - FINANČNÍ SVOBODA - turnaj škol - 8.15 hod.

30.11.         VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO SBORU - VÁNOČNÍ TRHY

 

ŘÍJEN 2019

1. - 5.10.    ČTENÁŘSKÝ MARATON - 1.10. -  V.A - 10.00 hod.; 2.10. - IV.B - 8.00 hod.

1. - 7.10.    LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci pátých tříd

2.10.          PLAVE CELÉ MĚSTO - plavci školy

2.10.          EXKURZE PRAHA - žáci IX.A

7. - 12.10.  ŠKOLA V PŘÍRODĚ - BĚLÁ POD PRADĚDEM - žáci třetích tříd

7.10.          DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - výuka V.A - 8.15 hod.

8.10.          DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - výuka V.B - 8.15 hod.

8. - 14.10.  LOGICKÁ OLYMPIÁDA - žáci druhého stupně

10.10.        DIVADLO - VÁLKA S MLOKY - 8. a 9. roč. - 80,- Kč

11.10.        ČTYŘBOJ - výběr žáků

15.10.        MĚSTSKÉ KOLO V PLAVÁNÍ - výběr žáků

16.10.        FRISBEE - výběr žáků

16.10.        PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - výběr žáků - 8. a 9. roč.

18.10.        EXKURZE - SVĚT TECHNIKY - V.AB

21.10.        DIVADLO LOUTEK - TAJNÝ DENÍK A. MOLEA - 6. a 7. roč. - 8.30 hod.

                                                                                                 8. a 9. roč. - 10.30 hod.

                  60,- Kč + doprava

21. - 25.10.   DLABÁNÍ DÝNÍ - vybrané třídy

23.10.         ŽIVOT LESA - EKO SOUTĚŽ - výběr žáci šestých tříd

25.10.        OČMU, POKOS, ETIKA, GRAMOTNOSTI  

28.10.        STÁTNÍ SVÁTEK

29. - 30.10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY  

 

ZÁŘÍ 2019

2.9.           SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

                 UKONČENÍ VÝUKY:       I. st.                            9.40 hod.

                                                         II. st.   6. – 7. roč.       9.50 hod.

                                                                    8. – 9. roč.       10.00 hod.

3. - 4.9.     TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ŠKOLNÍ ŘÁD, ROZDÁNÍ UČEBNIC, OČMÚ, POKOS, ETIKA...

                  UKONČENÍ VÝUKY:

                        I. st.     1. roč.              9.40 hod.                    II. st.   6. – 7. roč.       12.30 hod.

                                   2. roč.              10.45 hod.                              8. – 9. roč.       12.45 hod.

                                   3. – 5. roč.       11.40 hod.

5.9.           VÝUKA DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU

5. - 6.9      VÝUKA ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD DO 10.45 hod.

5.9.           TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍCH, DRUHÝCH, TŘETÍCH A ŠESTÝCH                   TŘÍD - 15.30 hod.

10.9.         FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - FOTOSET  - 100,- Kč 

10.9.         DEN BRANNÉ VŠESTRANNOSTI - výběr žáků

13.9.         DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI - žáci druhých tříd        

23. - 26.9. ADAPTAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ - ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD - HORNÍ LOMNÁ

24.9.         ČESKÁ SPOŘITELNA - ABECEDA PENĚZ - 4.C /8.15 hod./, 4.A /10.15 hod./

25.9.         ČESKÁ SPOŘITELNA - ABECEDA PENĚZ - 4.B /8.15 hod./

25.9.         DEN ŘEMESEL - žáci devátých tříd

26.9.         SVĚTOVÝ DEN JAZYKŮ

28.9.         STÁTNÍ  SVÁTEK

 

ČERVEN 2019

3.6.            FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ - 30.- Kč

4.6.            VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.A - 8.00 hod.

4.6.            ATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOL - výběr žáků - 8.00 hod.

4.6.            ZVÍDÁLKOVA ZAHRADA - otevření - 14.30 hod.

4.6.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY NEBO KONZULTAČNÍ DEN - 15.00 - 17.00 hod.

5.6.            VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI - IV.B - 8.00 hod.

5.6.            SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - VIII.A - 8.00 hod.

6.6.            ŠKOLNÍ VÝLET - III.A, V.B - CHLEBOVICE

6.6.            MĚSTSKÉ KOLO - FOTBAL - výběr žáků - 8.00 hod.

11.6.          RECYKLOHRANÍ - NÁMĚSTÍ - program pro ŠD

12.6.          SVĚT TECHNIKY OSTRAVA - VIII.B - 8.00 hod.

12.6.          ŠKOLNÍ VÝLET  - IX.A - PRAHA

13.6.          ŠKOLNÍ VÝLET - III.B, IV.B - FRENŠTÁT

13.6.          ŠKOLNÍ VÝLET - VII.AB - LYSÁ HORA

14.6.          VYKOPÁVKY V MŠ SMETANOVA - 14.00 hod.

19.6.          EXKURZE - SŠ ŠILHEŘOVICE - VIII.AB - 8.00 hod.

19.6.          ŠKOLNÍ VÝLET - I.AC - KUNÍN

19.6.          K3 BOHUMÍN - RADOST a IMPULS - II. st. bez VIII.B + V.B - 11.00 hod. - 50,- Kč

19. - 24.6.  TŘÍDNICKÉ PRÁCE - ÚPRAVA VÝUKY:

                  1. - 3. roč. :  8.00 - 11.40 hod.

                  4. - 5. roč. :  8.00 - 12.00 hod.

                  6. - 7. roč. :  8.00 - 12.30 hod.

                  8. - 9. roč, :  8.00 - 12.45 hod.

20.6.          K3 BOHUMÍN - RADOST a IMPULS - I. st. + St. Bohumín + VIII.B - 8.30 hod. - 50,- Kč

20.6.          PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ STAROSTOU - 15.00 hod.

21.6.          ŠKOLNÍ  VÝLET VI.B, VII.C - HELFŠTÝN

24.6.          ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD - K3 BOHUMÍN - 15.00 hod.

25.6.          ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - OBĚDY SE VYDÁVAJÍ OD 9.00 hod.

26. - 28.6.  ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY

  

KVĚTEN 2019

1.5.            STÁTNÍ SVÁTEK

7.5.            DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - výběr žáků

8.5.            STÁTNÍ SVÁTEK

8.5.            BĚH ULICEMI MĚSTA - výběr žáků

9.5.            ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

14.5.          DLOUHÉ ŠTAFETOVÉ BĚHY - 14.00 hod. - výběr žáků

15.5.          ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - prodej květinek - 20,- Kč

15.5.          PLAVÁNÍ - 3. třídy - náhradní termín - 10.00 - 11.00 hod.

15.5.          DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - OKRESNÍ KOLO - výběr žáků

17.5.          FINANČNÍ GRAMOTNOST - výběr žáků VIII. a IX. ročník - 8.00 hod.

20.5.          95 let školy - PROSTOROVÁ ZKOUŠKA V K3

21.5.          95 let školy - GENERÁLNÍ ZKOUŠKY V K3

22.5.          95 let školy - VYSTOUPENÍ PRO ŠKOLY V K3 - 8.30 hod.

                                       ÚPRAVA VÝUKY: 1., 2., 3. roč. do 11.40 hod.

                                                                     4., 5. roč. do 12.00 hod.

                                                                     6., 7. roč. do 12.15 hod.

                                                                     8., 9. roč. do 12.30 hod.

                                       PRŮVOD MĚSTEM - 14.15 hod. - sraz dětí školní dvůr

                                                                          14.45 hod. - průvod 

                                       VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V K3 - 15.30 hod.

23.5.          95 let školy - ÚPRAVA VÝUKY: 1., 2., 3. roč. do 11.20 hod.

                                                                     4., 5. roč. do 11.40 hod.

                                                                     6., 7. roč. do 12.00 hod.

                                                                     8., 9. roč. do 12.15 hod.

                                       VYSTOUPENÍ PRO RODIČE V K3 - 15.30 hod. a 17.30 hod.

24.5.          95 let školy - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST - 8.30 - 16.00 hod.

                                       ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ŠKOLY

24.5. - 25.5.     EUROVOLBY

27.5.          DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 3.A - 8.00 hod.

28.5.          DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 3.B - 8.00 hod.

28.5.          MINIVOLEJBAL - 8.00 hod. - výběr žáků

29.5.          DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 3.C - 8.00 hod.

29.5.          FOCENÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

30.5.          FOCENÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

31.5.          DEN DĚTÍ 2019

DUBEN 2019

1.4.            ZPĚVÁČEK - ZKOUŠKA - VÝBĚR ŽÁKŮ - 11.40 hod.

3.4.            LEGIO VLAK - 8.A - 10.20 hod.; 9.B - 11.00 hod.; 8.B - 12.20 hod.; 9.A - 13.20 hod.

3.4.            ZPĚVÁČEK - REGIONÁLNÍ KOLO - VÝBĚR ŽÁKŮ - 12.35 hod.

3.4.            ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU - 13.00 - 17.00 hod.

4.4.            ŠKOLNÍ SBOR - VYSTOUPENÍ BOBEŠ - 9.00 - 11.00 hod.

4.4.            BASKETBAL - CHLAPCI - MĚSTSKÉ KOLO - 8.00 hod. - výběr

4.4.            ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU - 13.00 - 17.00 hod.

4.4. - 5.4.  PYTHAGORIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO - výběr žáků

5.4.            MINIHÁZENÁ - 2. + 3. roč. - 8.30 hod. - výběr žáků

8.4. - 13.4. ŠKOLA V PŘÍRODĚ - BĚLÁ POD PRADĚDEM - 3.AC

12.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. KOLO - ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD

15.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. KOLO - ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD

16.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 1. KOLO - ŽÁCI PÁTÝCH TŘÍD

16.4.          FRISBEE - 8.00 hod. -  výběr žáků

16.4.          TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 15.30 hod.

17.4.          PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 2. KOLO - ŽÁCI PÁTÝCH TŘÍD

17.4.          KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - PPP BOHUMÍN - 8.AB - přihlášení žáci

17.4.          ŠKOLÁK - 1. LEKCE - 15.00 hod. - 16.30 hod.

23.4.          DEN ZEMĚ 

                  KRAJINA V TÍSNI - K3 BOHUMÍN - 8.15 hod. - II. stupeň

                  MEDVĚDI Z KAMČATKY - K3 BOHUMÍN - 10.00 hod. - I. stupeň

23. - 26.4. ŠKOLÁK - 2. - 5. LEKCE - 15.00 hod. - 16.30 hod.

24.4.         MINIVOLEJBAL - 6. a 7. roč. - výběr žáků

24.4.         MINIKOPANÁ - OKRESNÍ KOLO - výběr žáků

26.4.         DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

 

BŘEZEN 2019

5.3.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY - III.AC - ŠKOLNÍ JÍDELNA  - 15.30 hod.

6.3.            ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA - MĚSTSKÉ KOLO - DDM - starší žáci

6.3.            ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA - MĚSTSKÉ KOLO - ZUŠ - mladší žáci

7.3.            TGM - položení kytice - pamětní místo - výběr žáků

8.3.            K3 - KATES - I. st. - 9.00 - 10.30 hod. - 30,- Kč

                                        II. st. - 11.00 - 12.30 hod. - 30,- Kč

14.3.          BASKETBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ - 8.30 hod.     

21.3.          BASKETBAL - STARŠÍ ŽÁCI - 8.30 hod.  

22.3.          K3 - LAST WISH - 6. - 9. roč. - 8.30 hod. - 65,- Kč

25.3.          DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 9.00 - 17.00 hod. - vstup každou hodinu

25.3.          PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - KNIHOVNA K3

28.3.          BESEDA RENARKON - "KOMUNIKACE A VZTAHY"

                  1. a 2. hod. - VI.B - 40,- Kč

29.3.          PŘEDNÁŠKY

                  8.55 hod. - VII. roč. - dívky - DOSPÍVÁNÍ DÍVEK - 15,- Kč

                  10.00 hod. - VII. roč. - chlapci - NA STARTU MOŽNOSTÍ - 15,- Kč

                  10.55 hod. - VIII.AB - HOLKY Z VENUŠE, KLUCI Z MARSU - 35,- Kč    

ÚNOR 2019

1.2.            POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2.2. - 8.2.   LVVZ - MALINO BRDO - RUŽOMBEROK

4.2. - 8.2.   USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ - PALKOVICE - 12.00 - 16.30 HOD.

11.2. - 15.2. JARNÍ PRÁZDNINY

18.2.          SŠ BOHUMÍN - VESLOVÁNÍ - UKÁZKA A TRÉNINK - VI.B, VII.B, VIII.AB, IX.AB

19.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO PRO 1. ST.

19.2.          KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - ZŠ A MŠ SKŘEČOŇ - 13.30 HOD.

20.2.          BESEDY RENARKON - "KOMUNIKACE A VZTAHY"

                  1. a 2. hod. - VI.C - 40,- Kč

                  3. a 4. hod. - VI.A - 40,- Kč

21.2.          VOLEJBAL - STARŠÍ ŽÁCI - MĚSTSKÉ KOLO - 8.00 HOD.

21.2.          K3 BOHUMÍN - "KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA" - I. st. - 8.30 hod. - 50,- Kč

21.2.          MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

23.2.          MAŠKARNÍ PLES - VELKÁ TĚLOCVIČNA - 14.00 HODIN

25.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO PRO 2. ST.

26.2.          K3 BOHUMÍN - "ZLATÝ PODRAZ" - VIII. a IX. roč. - 8. 30 hod. - 50,- Kč

28.2.          RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO - ZUŠ BOHUMÍN - 8.00 HOD.

 

LEDEN 2019

2.1.            VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3.1.            ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ VÝUKY

3.1.            ENERGETICKÁ GRAMOTNOST - INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

                  VIII.A  - 8.00 hod., IX.A - 8.55 hod., VIII.B - 10.00 hod., IX.B - 10.55 hod.

7.1.            ÚP KARVINÁ - IX.B - 9.00 hod.

8.1.            SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ 2019 - 15.30 hod.

8.1.            TŘÍDNÍ SCHŮZKY NEBO KONZULTAČNÍ DEN - 16.00 hod.

11.1.          MINIHÁZENÁ - 3. kolo - výběr žáků 2. a 3. ročník - 8.00 hod.

14.1.          ÚP KARVINÁ - IX.A - 9.00 hod.   

23.1.          K3 - OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH - ZŠ ST. BOHUMÍN - 8.30 hod. - 65,- Kč

23.1.          K3 - SCIENCE SHOW - 6. - 9. roč. - 10.15 hod. - 65,- Kč

24.1.          SKOK VYSOKÝ - městské kolo - výběr žáků - 8.30 hod.

25.1.          ŠKOLNÍ PLES - ZRCADLOVÝ SÁL DDM - 19.00 hod.

31.1.          OČMU, POKOS, ETIKA,  VYSVĚDČENÍ / 5. a 6 vyuč. hodina/

1.2.            POLOLETNÍ PRÁZDNINY