Archiv článků

VOLBA POVOLÁNÍ PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

03.12.2020 11:59
Mnohé střední školy nám v současnosti zasílají nabídky k volbě povolání, dnům otevřených dveří a akcím určeným k propagaci školy. V této souvislosti uveřejňujeme nabízené možnosti pro zájemce z řad žáků především letošních devátých tříd: 1. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková...

Minulost, Přítomnost a Budoucnost

01.12.2020 10:08
Tři jména pro tři mladé stromy sakury - okrasné třešně, které se 25. 11. 2020 staly základem pro vznikající miniparčík v centru našeho města. Výsadbu zajistil bohumínský spolek Pro-fit12, který pomáhá onkologickým pacientům. Patrony sázení byly děti z naší Masarykovy základní školy, která...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

01.12.2020 09:55
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo 30. 11. 2020 detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky...

BURZA ŠKOL

01.12.2020 09:54
Zveme Vás na Burzu škol v online podobě. Burza Ostrava se uskuteční 7.12.2020  8:00 - 12:00   18:00 - 21:00 hod. Podrobnosti naleznete na: https://burzaskol.online/vystavy Průzkum zaměřený na volbu povolání u žáků devátých tříd probíhá on-line formou vyplněním dotazníku na...

Anonymní dotazník

25.11.2020 14:08
  Prosba o spolupráci při výzkumné činnosti - dotazník lze spustit na: https://www.survio.com/…I6L   https://www.survio.com/…I6L  

BOBŘÍK INFORMATIKY

22.11.2020 09:48
I v letošních mimořádných podmínkách se naše škola stala jednou z mnoha "BOBŘÍCH ŠKOL". Naši žáci se ze svých domovů přihlásili k řešení úkolů informatické soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěž je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o současný svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky...

PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

20.11.2020 15:08
Dle rozhodnutí MŠMT dochází od 30. 11. 2020 ke změnám v organizaci chodu škol a k návratu žáků k prezenční výuce ve školách. Informace k provozu základní školy od 30.  11.  2020: Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. až 5. ročníku základních škol – budova...

PROVOZ ŠKOLY OD 18. 11. 2020

12.11.2020 14:58
Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 11. 11. 2020 s číslem jednacím MSMT-42283/2020-1 dochází od 18. 11. 2020 k návratu některých žáků k prezenční výuce ve škole. Informace k provozu základní školy od 18.  11.  2020: Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníků...

NÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

05.11.2020 15:28
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole - národní dotazníkové šetření pro žáky na základním stupni vzdělávání, se obrátila mimo jiné i na naši školu s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření. Cílem projektu je získat spolehlivé...

E-ŠKOLA

29.10.2020 10:00
  Organizace distanční výuky žáků druhého stupně od 02. 11. 2020 bude probíhat takto: 1. Výuka všech hodin českého jazyka i matematiky a výuka vybraných hodin anglického jazyka, ruského a německého jazyka, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie bude probíhat formou on-line webinářů...
Záznamy: 1 - 10 ze 765
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>