72 HODIN - RUKU NA TO!

09.10.2015 15:29

Další aktivní skupina žáků se dnes zapojila do projektu v rámci hodin pracovní výchovy. Žáci třídy 7.B pod vedením paní učitelky Sedlákové se pustili do výroby ptačích budek a krmítek. Dvě vyučovací hodiny pracovní výchovy byly naplněny vyměřováním, zakreslováním, řezáním, lepením, vrtáním, přibíjením hřebíků. Dílnami školy se rozléhalo štěbetání jednotlivých skupin žáků nad pracovními postupy a následně hluk z používaného nářadí. Výsledek všechny potěšil, výrobky se zdařily a zbývá je už jen rozmístit, aby sloužily svému účelu.