ABRAKA MUZIKA

10.02.2015 12:58

Prostory velké tělocvičny se v pondělí 9.2.2015 postupně zaplnily žáky prvního stupně a žáky šestých a sedmých tříd. Tělocvična byla upravena jako velké jeviště na kterém se odehrával komponovaný hudebně-vzdělávací pořad divadla bez stálé scény ABRAKA MUZIKA - https://abrakamuzika.cz/.  Pro žáky prvních a druhých tříd to byl pořad LIDÉ A PENÍZE a pro ostatní účastníky FINANČNÍ LABYRINT. Žáci se nenásilnou a přirozenou formou seznámili se základními pojmy z oblasti finanční gramotnosti - peníze, hodnoty, hospodaření, dluhy, finance, peníze a zákon, peníze a člověk. Řada scének ze života do kterých se zapojili i žáci školy společně s hudbou zaujaly všechny přítomné. Program oslovil i tisk, který z tohoto vzdělávacího programu připravil články do tisku a reportáž do rozhlasu - studio Ostrava.

Odkaz na článek uveřejněný v tisku: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/skola-hrou-a-plati-to-i-pro-svet-financi-20150217.html