BADATELEM VE ŠKOLE I V TERÉNU

24.05.2018 15:50

Naše škola realizuje v tomto kalendářním roce environmentální projekt s názvem "Badatelem ve škole i v terénu", zaměřený na podporu ekologických aktivit a badatelskou výuku s prvky prožitkové pedagogiky. V rámci tohoto projektu vyrazili dne 23.5.2018 žáci osmých a devátých tříd do terénu, aby poznávali naši přírodu z různých úhlů pohledu. Během pobytu odebírali vzorky vody, aby je ve škole podrobili zkoumání prostřednictvím měřící soupravy PASCO. Žáci 8.A a 9.A zamířili do Teplic nad Bečvou - navštívili místní jeskyně, lázeňský areál, vyzkoušeli minerální vody, absolvovali výstup k Hranické propasti. Žáci 8.B a 9.B zamířili do Hradce nad Moravicí, kde si prohlédli zámeckou expozici a seznámili se s reliéfem zdejší krajiny, který vznikl i díky řece Moravici. Následně si prohlédli okolí papírny v Žimrovicích a po vlastní ose prošli zdejší technickou památkou a i raritu - Weisshuhnovým papírenským vodním náhonem. Celá přírodní procházka byla ukončena ve Filipovicích, kde na účastníky čekal autobus.

Mgr. Jana Svačinová - koordinátor EVVO