BEREŠ ZEMŘEŠ

29.09.2016 16:12

29.9.2016 dorazil do naší školy zástupce moravskoslezské policie p. nprap. Bc. Miroslav Kolátek, aby žákům sedmých tříd a jejich třídním učitelům přiblížil preventivní kampaň s názvem "BEREŠ ZEMŘEŠ", která je zaměřena na protidrogovou prevenci. Ve dvouhodinovém bloku nastínil drogovou problematiku z různých úhlů pohledu: pohled policisty, pohled lékaře, pohled právníka, pohled drogově závislého. Vše dokumentoval na příkladech z praxe a průběžně odpovídal na řadu dotazů. Vše bylo dokresleno dokumentárním filmem, který byl natočen na základě reálného příběhu. Další informace lze získat na stránkách: https://www.policie.cz/clanek/beres-zemres.aspx .