Beseda „Psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku“

16.01.2013 09:10

Dne 19. 12. 2012 se v rámci realizace projektu „Škola bez rizik“ uskutečnila pro pedagogické pracovníky školy beseda na téma „Psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku“ v reprezentačních prostorách zámečku v Porubě. Obsahem besedy bylo: vymezení pojmu  psychomotorický vývoj dítěte, jaké jsou zákonitosti vývoje dítěte, přehled dovedností v souvislosti s věkem a v neposlední řadě vývoj grafomotorických dovedností u dětí. Přednášející Mgr. Květuše Fulnečková seznámila pedagogy školy s aspekty školní zralosti  a  upozornila na grafomotorické obtíže, které se u dětí stále častěji objevují. Následně se slova ujala paní kancléřka, která všechny účastníky seznámila s historií zámečku v Porubě a poté je provedla po všech reprezentačních prostorách.

Další besedy se uskuteční na téma „Školní zralost“ v měsíci lednu v mateřských centrech Bobeš a Slůně, v měsíci únoru proběhne beseda  „Ontogeneze lidské řeči“.