Biologická olympiáda

17.04.2014 11:48

Dne 26.3. a 8.4.2014 se v budově ZŠ Prameny v Karviné uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády v kategoriích D /žáci 6.+7. roč./ a C /žáci 8.+9. roč./. Školu v kategorii D reprezentovali Tereza Kiková z 6.A a Eliška zacharová ze 7.A, v kategorii C Jan Pecháček a Petra Hollá z 8.C. Žáci se zapojili do několika úkolů - znalostní test, praktické mikroskopování, poznávání rostlin a živočichů. V konkurenci žáků všech škol okresu Karviná se jim nepodařilo obsadit čelní místa, ale přesto jim patří dík za přípravu, čas, obětavost a reprezentaci školy. Velký dík přísluší i učitelům přírodopisu, kteří byli žákům nápomocni při přípravě praktického úkolu.