BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

19.02.2018 12:18

V měsíci lednu proběhl v naší škole další ročník biologické olympiády ve dvou kategoriích - C a D. Přihlášení a nominovaní žáci museli prokázat své teoretické znalosti, ale i vědomosti praktické při poznávání rostlin a živočichů. V kategorii C - 8. a 9. třídy - se zapojilo celkem 23 znalců z oblasti biologie. Vítězství a nominaci pro okresní kolo si vybojovali - Tereza Sedláčková, Ondřej Pecháček, Kristýna Pecháčková - všichni ze třídy 9.B. V mladší kategorii D - 6. a 7. třídy - bylo přihlášeno celkem 32 přírodovědců. Nejlepšího výsledku dosáhli žáci - Marie Galliková /7.B/ a Tomáš Pisarský /6.A/, kteří se tímto nominovali pro postup do okresního kola. Děkujeme všem odvážným za účast, výhercům gratulujeme a vyučujícím přírodopisu děkujeme za přípravu.

NEJLEPŠÍ DESÍTKA - KATEGORIE D

JMÉNO                                 TŘÍDA          TEST           POZNÁVAČKA            SUMA
Galliková Marie                    7.B              27               17                             44
Pisarský Tomáš                    6.A             30               11,5                          41,5
Vysogladová Viola                6.B             21               19                             40
Jonáš Václav                         6.C            26                12,5                         38,5
Dostálová Zoe                      6.C            21                17                             38
Děrgelová Klára                    6.B            23                15                             38
Janczarová Anna                   6.A           22,5             14,5                           37
Vronka                                 7.B            22                 15                             37
Porembská Kristýna              6.A           20                  17                            37
Basista František                   7.A           24                 12,5                         36,5


NEJLEPŠÍ DESÍTKA - KATEGORIE C

Sedláčková Tereza               9.B            28                 14                             42

Pecháček Ondřej                  9.B            28,5              13,5                          42

Pecháčková Kristýna            9.B             29,5              12,5                         42

Bednářová Petra                   9.B            30,5               11                            41,5

Starzyková Zuzana               9.A            28,5               12                            40,5

Glučová Anna                       9.A            24,5              14,5                          39

Zavěruchová Aneta               9.A            26,5              11                             37,5

Šoltész Robert                      9.A            28                 8,5                            36,5

Pěch Ondřej                         9.B             24                 11                             35

Henteková Lucie                   9.A            24                 10,5                          34,5   


Mgr. P. Vysogladová