BOBŘÍK INFORMATIKY

09.11.2016 16:12

Bobřík informatiky je soutěž zaměřená na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám. Bobřík informatiky probíhá v ČR v týdnu od 7. do 11. listopadu již po deváté a je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Soutěžní otázky v testech jsou čerpány z databáze úloh, které každoročně sestavují odborníci z univerzit, informatici a metodici, kteří připravují učitele informatiky, z více než 25 zemí ze tří světadílů. Soutěž probíhá v pěti kategoriích. V naší škole jsme se zapojili do kategorie - MINI /4. a 5. ročník/, BENJAMIN /6. a 7. ročník/ a KADET /8. a 9. ročník/. Kategorie KADET probíhala dne 9.11. a nejlepších výsledků dosáhli Anna Glučová - 8.A -188 bodů, Síta Gracová - 9.A - 188 bodů, Petr Michalík - 9.A - 180 bodů, Nikola Nemtudová - 8.A - 180 bodů, Karolína Kaszperová - 9.A - 170 bodů. Kategorie BENJAMIN probíhala 10.11. a nejlepšími účastníky byli Václav Boháč - 6.B - 172 bodů, Erik Bohó - 7.B - 168 bodů, Marie Galliková - 6.B - 168 bodů, Filip Durčák - 7.B - 152 bodů. Kategorie MINI probíhala od 7.11. do 11.11. a nejúspěšnějšími řešiteli byli Dominik Ligocký - 5.C - 160 bodů, Martin Koch - 5.B - 148 bodů, Martin Franek - 5.C - 132 bodů a Klára Benešová - 5.A - 132 bodů. Všem účastníků blahopřejeme k dosaženým výsledkům v netradičním znalostním klání. Podrobnosti o soutěži a testy z předešlých ročníků najdete na: https://www.ibobr.cz/ . Bobru zdar.


Mgr. Miroslav Rosík