ČIMTAČÁRA

13.04.2022 08:41

Žáci 1. stupně měli možnost zapojit se do výtvarné soutěže „Čimtačára“.  Je to již druhý ročník přehlídky výtvarných prací ve formě internetové galerie. Téma pro tento ročník bylo „KOUZLO“. Žáci, kteří se do této soutěže zapojili, si pod tímto tématem mohli představit cokoliv. Zapojilo se dohromady 45 žáků z prvního stupně a školní družiny. Tato soutěž má několik kategorií a naše škola se zapojila do kategorie „Žáci základních a středních škol“.

Do hlasování se může zapojit i široká veřejnost, přátelé, rodina nebo každý, kdo chce svým hlasem podpořit naše umělce. Hlasování probíhá přímo pod soutěžním obrázkem jednoduchým přidělením bodů - OHODNOTIT. Každý hlasující může jednomu obrázku přidělit 1, 2, 3, 4 až 5 bodů, formou „hvězdiček“. Z každé unikátní IP adresy je možné přidělit body jednomu obrázku vždy pouze jednou.

Hlasovat a podpořit naše umělce můžete na tomto odkazu:  www.cimtacara.cz

Mgr. L. Wybraniecová