Čte celá rodina aneb i v pandemii jsem se stal čtenářem

13.10.2020 17:02

Díky realizaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko se ještě před uzavřením škol podařilo naplnit záměry projektu "Čte celá rodina aneb i v pandemii jsem se stal čtenářem" , jehož cílem je především posílení a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí, kteří se v loňském školním roce naučili číst. Dětem 2. ročníku základních škol byly pořízeny hodnotné knihy, které svým obsahem podpoří u malých dětí zájem o četbu i přírodu kolem nás. Velice pěkná kniha od Jana Opatřila s názvem O kapříku Metlíkovi zajisté najde uplatnění v rámci čtení s rodiči či při distanční výuce.

Více ke knize a autorovi:   https://www.youtube.com/watch?v=qL3Q5Jfb5ro  nebo https://www.janopatril.cz/

Dnes žáky druhých tříd navštívil "opravdický Vodník", který knihy předal dětem i příslušným vyučujícím. Věříme, že je čeká hodně zábavy.

Mgr. V. Merfortová