DEN DĚTÍ

31.05.2019 15:18

V pátek 31.5. se okolí školy zaplnilo technikou, která je ve vlastnictví složek integrovaného záchranného systému. Den dětí žáci oslavili prohlídkou této techniky a přednáškami o jejím využití včetně náplně činnosti policistů, hasičů, zdravotníků a celníků. Celkem na pěti stanovištích byl připraven bohatý program. Celníci představili formou prezentace žákům druhého stupně svoji historii, působení, činnost a konkrétní zachycené padělky. Padla řada dotazů a zvídavých otázek. Na venkovním stanovišti byla připravena ukázka činnosti psa vycvičeného na vyhledávání tabáku. Zajímavé bylo i nahlédnutí do interiéru vozu, který využívají celníci při své kontrolní práci. Zdravotníci předvedli moderní vybavení svého sanitního vozu, aranžovali na přání dětí různá zranění. Každý si vyzkoušel na modelu nepřímou srdeční masáž. Také policisté nezůstali stranou a předvedli svá zásahová vozidla, ochranné a povolené donucovací pomůcky. Před školou stála technika hasičů. Zajímavý a poutavý výklad, prohlídka vybavení, možnost si některé věci osahat - to byla hlavní lákadla hasičů. I tady bylo hodně otázek a některé i hodně "na tělo".  Za celou organizaci a zajištění akce patří poděkování členům Sdružení rodičů.

Mgr. M. Rosík