DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ; ZÁPIS DO 1. TŘÍD

17.01.2014 11:07

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNE 24.1. 2014 OD 9.00 DO 12.00 HODIN pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče:

prohlídka školy – tj. kmenové třídy, odborné učebny cizích jazyků, informatiky, chemie, fyziky, přírodopisu, logopedie, sborovny, školní jídelny  a družiny...

KONÁ SE KAŽDOU CELOU HODINU.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

SE KONÁ DNE 28. A 29.1. 2014 V ČASE OD 12.00 DO 17.00 HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Pozvánku na Den otevřených dveří naleznete zde: DVEŘE_OTEVŘENÉ_FINÁLE2.docx (36169)