DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

13.09.2019 19:53

Den požární bezpečnosti byl i letos vyhlášen na „šťastný“ pátek třináctého, aby se ukázalo, že hasiči se pověr nebojí a že nejdůležitější je zodpovědný přístup každého jedince k ochraně před mimořádnými událostmi. Jeho cílem je propagovat požární ochranu jak ukázkami techniky, tak formou preventivně výchovné činnosti. 

Žáci druhých ročníků "Sluníčkové školy" proto zamířili na požární stanici Hasičského záchranného sboru Bohumín. V rámci prohlídky pro ně byl připraven velmi zajímavý a pestrý program plný nejen důležitých informací o náplni práce hasičských jednotek, ale také, a to děti ocenily nejvíce, přímá ukázka funkce jednoho z nezbytných přístrojů využívajícího se při požárním zásahu. Jednalo se o přetlakový ventilátor Orkán, který slouží k odvětrávání zadýmených prostor. Děti byly nadšené a dokonce si potleskem vyžádaly znovuuvedení přístroje do provozu a další ukázku, která rozevlála jejich vlasy do všech světových stran.

Děkujeme HZS Bohumín za milé a příjemné zpestření pátečního dopoledne.
 
Bc. Michaela Nosková, DiS.