DEN SOKOLSTVA

08.10.2020 13:00

Za druhé světové války bylo sokolské odbojové hnutí významnou součástí celonárodního odporu proti nacistické okupační moci. Sokol byl Říší pokládán za nebezpečnou militantní nacionalistickou organizaci. V říjnových dnech roku 1941 vyvrcholila tragédie Sokola. Výnosem říšského protektora R. Heydricha byla České obec sokolská 8. října 1941 rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ (v noci ze 7. na 8. října 1941) gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky – z ústředí, žup i větších jednot. Bylo jich cca 5 000. Zatčení byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. V prosinci roku 2012 na svém zasedání schválil výbor České obce sokolské návrh vzdělavatelského odboru ČOS vyhlásit na 8. října památný sokolský den. Tímto dnem si připomínáme velké hrdinství a oběti čelních funkcionářů Sokola v roce 1941 během německé okupace.

Mgr. R. Bašandová