Den Země

30.04.2015 15:32

Dne 22.4.2015 jsme společně v rámci projektového dne připomněli DEN ZEMĚ a Mezinárodní den půdy. Jednotlivé třídy a ročníky se tento den věnovali různým aktivitám se zaměřením na význam přírody, planety Země a jednotlivých složek přírody. Kreslení, četba, vyprávění příběhů, pobyt v přírodě, poznávací aktivity, přípravy projektů, exkurze - to je jen základní výčet aktivit našich žáků. Velice úspěšní byli naši páťáci s projekty SVĚTLO - ZDROJ ŽIVOTA. Šesťáci pobyli  v klubovně sdružení Racek - přednáška, mapování rostlin, úklid v terénu Gliňoče. Sedmáci se zapojili do úklidu okolí a prostor školy. Osmáci vyrazili do Šunychlu navštívit čistírnu odpadních vod a pak uklízeli v okolí Kališoku. Deváťáci vyrazili do Ostravy na Gymnázium Hladnov - arboretum na školní zahradě a poté navštívili prostory Vysoké školy podnikání, a.s. v Slezské Ostravě. Věříme, že se naši žáci budou k přírodě chovat s velkou ohleduplností, aby nám zůstala co nejdéle zachována.