DEN ZEMĚ

30.04.2018 15:47

Široká škála aktivit provázela žáky naší školy v pondělí dne 30.4.2018, kdy jsme realizovali projektový den - DEN ZEMĚ. Návštěva botanické zahrady u Gymnázia Hladnov, důlní expozice v Dole Michal, exkurze do Čistírny odpadních vod v Bohumíně - Kopytově, naučná stezka Meandry Odry, poznávání přírodnin v okolí Kališova jezera, úklidové a zahradnické aktivity v areálu školy a školní zahrady, výsadba dřevin a přesazování květin, naučná stezka v Parku P. Bezruče, ale i tvorba přírodovědných vzdělávacích materiálů - neúplný výčet toho, co dnes mohli zažít a prožít naši žáci dle svého věku. Během dopoledne také vrcholilo sportovní školní klání - MASARYKŮV POHÁR - ve florbale chlapců druhého stupně ZŠ.

Mgr. Jana Svačinová - koordinátorka EVVO