DEN ZEMĚ

22.04.2022 16:33

Ochrana země patří bezesporu k základním úkolům naší společnosti. Pomalé ale jisté oteplování planety, rychlý úbytek lesnatých ploch, hromadění plastů v mořích, coby svědek lidské přezíravosti a pýchy, mají za následek změnu klimatu, která ohrožuje budoucí životy nás všech. I proto je jedním z úkolů vzdělávání pěstovat v žácích úctu a respekt k přírodě. A tak jako každý rok i tento oslavila naše škola Den Země procházkami, úklidem a vzdělávacími exkurzemi.

Zatímco se naši nejmladší žáci z prvních tříd vydali za poznáním do parku Petra Bezruče, v němž si kromě kytek a stromů prohlédli v místním Zooparku také zvířátka, a své zážitky zvěčnili křídou na chodnících před školou, druhé třídy navštívily Včelařské muzeum v Chlebovicích, kde malí návštěvníci poznali, že přísloví „Jsi pilný jako včelka“ se na včely medonosné, považované za nejužitečnější hmyz, skutečně hodí.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků nastoupili do tzv. Kodis busu, který je čekal před školou, aby je seznámil s výhodami cestování hromadnými dopravními prostředky a poukázal, jak tímto cestováním můžeme zlepšit naše životní prostředí.  

Na exkurzi do ostravské Zoologické zahrady se vydali žáci pátých ročníků, kde si jednak nadšeně prohlíželi nejrůznější zvířata, od ptáků až po žirafy a slony, jednak se dozvěděli, čím jsou zvířata krmena a jak jim také děti mohou pomoci.

Den Země se nevyhnul ani druhému stupni. Šesté a sedmé ročníky se vrhli na úklid školní zahrady a venkovního prostředí mateřské školy. Po této chvályhodné práci se vydali do parku Petra Bezruče, kde si pro ně pedagogové připravili kvíz o historii a současnosti parku nesoucího jméno slavného slezského básníka. Závěr vyučování pak trávili procházkami a návštěvou Mauglího stezky.

Jiná skupina stejných ročníků v rámci porozumění ekologickým aktivitám navštívila bohumínskou skládku komunálního odpadu, kde se seznámila s dalším procesem třídění odpadů a pochopila důvod, proč je důležité třídit odpad už v kuchyni.   

Žáci osmých ročníků se vydali na procházku spojenou s objevováním zákoutí meandrů řeky Odry a odkrýváním tajemství tamní fauny a flóry.

Žáci devátých ročníků absolvovali exkurzi v čističce odpadních vod v Bohumíně - Šunychlu, kde se seznámili nejen s procesem čištění, významem vodohospodářských staveb, ale uvědomili si rovněž nepostradatelnou důležitost vodního živlu pro lidstvo, který především v dnešní době je tak aktuální. „Vodní“ exkurze se však nezastavila jen u čističky. Pokračovali k bývalému přístavu v Kopytově, aby pak ještě zamířili k soutoku řeky Odry a Olše.

Pevně doufáme, že všechny tyto aktivity zanechaly v našich žácích pocit, že ačkoliv se to tak nezdá, jsme stále pevnou součástí přírody, o kterou bychom měli pečovat každý den.  

Mgr. R. Vlk a Mgr. N. Richterová