DĚTI PŘIJATÉ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

12.02.2016 17:21

V termínu 3.2. a 4.2.2016 proběhl tradiční zápis dětí do budoucích prvních tříd. Během dvou dnů prošlo naší školou celkem 70 dětí, které ve školním roce 2016/2017 nastoupí do prvních tříd. Na odloučeném pracovišti ZŠ Starý Bohumín to bude 5 dětí a na hlavní budově na ulici Seifertově 65 dětí /3 třídy/. V přiloženém souboru je celkový přehled o dětech přijatých k povinné školní docházce: PRVNACI2016.xls