DÍTĚ V OHROŽENÍ

23.02.2021 15:45

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání reaguje na zhoršení životní situace mnoha rodin a vzrůstající psychické obtíže dětí vydáním materiálu, který popisuje varovné signály a situace, kterých je třeba si v této nelehké době u dětí všímat, aby došlo k včasnému odhalení případné psychické nepohody a byla možnost adekvátní pomoci. Současně doporučuje některé nápady a formy aktivit, které jsou zaměřeny na podporu ohrožených dětí. 

Podprobnosti naleznete v přiloženém dokumentu: ČOSIV_ditevohrozeni_A4.pdf

Mgr. M. Rosík