DOPORUČENÍ KE KORONAVIRU

03.03.2020 12:02

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje /KHS - MSK/ se sídlem v Ostravě doporučení, které naleznete v příloze: 652_1-informace-ke-koronaviru-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-v-msk-pdf.pdf      Věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost.

Současně bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při prevenci šíření koronaviru. Seznamte opětovně své děti o tom, jaké hygienické zásady je potřeba dodržovat. K poučení můžete využít webové stránky Ministerstva zdravotnictví. Pokud jste se se svými dětmi vrátili z postižených oblastí, nebo přišli do kontaktu s osobami, které se z takové oblasti vrátili, dbejte prosím výše uvedeného doporučení KHS - MSK.

vedení školy