DUCH ORIENTU VE ŠKOLNÍ VÝUCE

10.03.2019 08:25

Poslední únorový den naši školu poctila vzácná návštěva. Pozvání učitele Roberta Vlka přijal Kazach Berik Dulatov, jenž v České republice pobývá na zahraniční stáži coby doktorand katedry historie Ostravské univerzity.     

Žáci měli možnost na vlastní oči se seznámit s odlišnou kulturou představenou příslušníkem vzdáleného národa. Celkem pěti třídám prezentoval Berik, jenž používal ve svém výkladu jak angličtinu, tak i češtinu, zajímavosti své země. Jeho bilingvní přednáška měla hlubší pedagogický smysl. Jednak přiměla žáky vyzkoušet svou angličtinu v praxi, jednak je vedla k zamyšlení, že není třeba stydět se mluvit jazykem, který jen částečně ovládají.  

Zatímco na počátku přednášky byl pro většinu Kazachstán synonymem  „Borat“, během ní rychle poznali, že skutečnost je zcela jiná, mnohem barevnější.

Vnímaví posluchači zjistili, že pro poznání a pochopení dnešních kulturních podobností i odlišností je potřebné studium historie. Vždyť současný Kazachstán je výslednicí dlouholetého pasteveckého a kočovného života ve stepích, vlády tureckého kaganátu, arabské kulturní invaze, mongolského vpádu nelítostného Čingischána a v neposlední řadě panování sovětského impéria „na věčné časy“ (tj. sedmdesát let). Všechny tyto historické aspekty zanechaly na dnešním Kazachstánu své otisky:  v turkickém a slovanském jazyce, v písmu azbuce a latince, v islámském náboženství, v mongoloidním vzezření a neobvyklé pohostinnosti místních obyvatel.

Velkou pochvalu zaslouží naši žáci. Nerozpakovali se a připravili si otázky nejen v češtině, ale mnozí také v angličtině. Jejich formulace a obsah snesly ta nejpřísnější měřítka intelektuální debaty. Všeobecná spokojenost a kladné ohlasy z obou stran ukázaly, jak záživné a přínosné mohou být podobné návštěvy zahraničních i českých osobností, ve kterých hodlá naše škola nadále pokračovat. 

Mgr. Robert Vlk