E-ŠKOLA

15.10.2020 16:00

Organizace distanční výuky žáků druhého stupně od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat takto:

1. Výuka všech hodin českého jazyka, matematiky a anglického jazyka bude probíhat formou on-line webinářů se zahájením v časech dle obvyklého rozvrhu hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Webináře potrvají maximálně 40 minut. K webinářům budou žáci průběžně zváni. Časy začátků vyučovacích hodin: 8.00 - 8.55 - 10.00 - 10.55 - 11.50 hod.

2. Ve stanovený den tj. pondělí budou předávány podklady k domácí přípravě prostřednictvím školního informačního systému dmSoftwaru pro předměty - dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie /8. a 9. ročník/. Domácí cvičení z matematiky, českého a anglického jazyka budou zadávány průběžně v rámci webinářů s využitím školního informačního systému dmSoftwaru.

3. V případě, že se žáci nemohou účastnit on-line webinářů či nemohou vstupovat do školního informačního systému, budou pro ně po domluvě s třídními učiteli připraveny učební materiály u školnice a to výhradně v čase 7:45 až 8:15 v úterý a čtvrtek. 

 

Organizace distanční výuky žáků prvního stupně od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat takto:

1. Výuka vybraných hodin matematiky, českého a anglického jazyka u žáků čtvrtých a pátých tříd bude probíhat formou on-line webinářů, ke kterým budou žáci vyzváni prostřednictvím školního informačního systému dmSoftwaru.

2. Ve stanovené dny tj. pondělí a čtvrtek budou předávány podklady k domácí přípravě prostřednictvím školního informačního systému dmSoftwaru.

3. V případě, že se žáci nemohou účastnit on-line webinářů či nemohou vstupovat do školního informačního systému, budou pro ně po domluvě s třídními učiteli připraveny učební materiály u školnice a to výhradně v čase 7:45 až 8:15 v úterý a pátek.

 

Distanční výuka je pro žáky podle § 184a školského zákona povinná.

 

Věříme, že se nám společné podaří zvládnout současnou složitou situaci!

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. M. Rosík