E-ŠKOLA

29.10.2020 10:00

 

Organizace distanční výuky žáků druhého stupně od 02. 11. 2020 bude probíhat takto:

1. Výuka všech hodin českého jazyka i matematiky a výuka vybraných hodin anglického jazyka, ruského a německého jazyka, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie bude probíhat formou on-line webinářů se zahájením v časech dle obvyklého rozvrhu hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Webináře potrvají maximálně 40 minut. K webinářům budou žáci průběžně zváni prostřednictvím rozvrhu hodin v systému dm Software – hodiny s ikonkou zelené kamery. Časy začátků vyučovacích hodin: 8.00 - 8.55 - 10.00 - 10.55 - 11.50 hod. 

2. Podklady k domácí přípravě budou průběžně zveřejňovány prostřednictvím školního informačního systému dmSoftwaru v návaznosti na proběhlé on-line webináře pro předměty – český jazyk, anglický jazyk, ruský a německý jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie /8. a 9. ročník/.

3. V případě, že se žáci nemohou účastnit on-line webinářů či nemohou vstupovat do školního informačního systému, budou pro ně po domluvě s třídními učiteli připraveny učební materiály k vyzvednutí u školnice a to výhradně v čase 7:45 až 8:15 v úterý a čtvrtek.

 

Organizace distanční výuky žáků prvního stupně od 02. 11. 2020 bude probíhat takto:

1. Výuka všech hodin matematiky, českého a anglického jazyka a vybraných hodin přírodovědy a vlastivědy u žáků čtvrtých a pátých tříd bude probíhat formou on-line webinářů, ke kterým budou žáci vyzváni prostřednictvím rozvrhu hodin ve školním informačním systému dmSoftwaru – hodiny s ikonou zelené kamery. Časy začátků vyučovacích hodin: 8.00 - 8.55 - 10.00 - 10.55 - 11.50 hod.

2. Od úterý 3. 11. 2020 budou ve vybraných hodinách probíhat on-line webináře i pro žáky prvních až třetích tříd. O jejich realizaci budou vždy informovat s jednodenním předstihem příslušní třídní učitelé prostřednictvím školního informačního systému.

3. Podklady k domácí přípravě budou průběžně zveřejňovány prostřednictvím školního informačního systému dmSoftwaru v návaznosti na proběhlé on-line webináře.

4. V případě, že se žáci nemohou účastnit on-line webinářů či nemohou vstupovat do školního informačního systému, budou pro ně po domluvě s třídními učiteli připraveny učební materiály k vyzvednutí u školnice a to výhradně v čase 7:45 až 8:15 v úterý a čtvrtek.

 

Distanční výuka je pro žáky podle § 184a školského zákona povinná.

 

Věříme, že se nám společné podaří zvládnout současnou složitou situaci!

 

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. M. Rosík