EKOLOGICKÉ SYMPOZIUM

01.12.2022 10:57

Dne 24. listopadu 2022 se na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně konal 7. ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia (MESS 2022). Jednalo se o vzdělávací, generačně propojenou akci pro žáky, studenty a učitele škol v Moravskoslezském kraji, mateřských, základních, středních i vysokých škol a spřátelených škol ze zahraničí. Školy se zapojují do této akce prezentacemi a výtvarnými díly na aktuální téma.

Toto sympozium proběhlo pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Zemědělského svazu České republiky, Města Český Těšín, s garancí Klubu ekologické výchovy Praha, za odborné podpory Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě, MAS Pobeskydí, z.s.

Vzhledem k tomu, že valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2022 Mezinárodním rokem skla, stalo se SKLO hlavním tématem tohoto ročníku.

Žáci 9. ročníku Masarykovy ZŠ, ve složení Anežka Rumpelová, Veronika Skálová, Tereza Schubertová a Ondřej Jan Volný, přednesli před zaplněným konferenčním sálem svou prezentaci nazvanou „Život ve světle skla“. V této prezentaci nastínili nejen výrobu a zpracování skla, ale také jeho historii, etymologii a symbolický význam. Odvážně zdolali nervozitu, poradili si s místními technickými problémy, ale především čelili otázkám i z řad odborné veřejnosti.  Nutno říct, že si vedli profesionálně, jako by nepřednášeli poprvé v životě.

Po svém vystoupení si vyslechli prezentace studentů z dalších základních škol, ale také ze středních odborných škol. Dopolední setkání zakončila série příspěvků vědeckých pracovníků, kteří výzkumu skla a životnímu prostředí zasvětili svůj život.

Věříme, že tato zkušenost bude přínosem pro další vědecká studia zmíněných žáků a pro mladší ročníky pobídkou, aby se příští rok podobné akce rovněž zúčastnily.

PS: Sklo je jedním z nejstarších materiálů a je úzce spojeno s vývojem společnosti a kultury. Sklářský průmysl je energeticky velmi náročný, rovněž ubývá primárních surovin, a proto je důležité soustředit se na snižování spotřeby výchozích materiálů, prodlužování životnosti výrobků ze skla a na jeho recyklaci. Hlavní složkou při výrobě skla jsou křemičité sklářské písky. Mezinárodní mineralogická asociace vyhlásila rok 2022 Rokem mineralogie a křemen byl dokonce zvolen za Minerál roku 2022.

Mgr. Petra Vysogladová