EUROPEAN MONEY QUIZ

22.03.2023 08:41

European Money Quiz (EMQ) je celoevropská soutěž, jejímž cílem je zlepšit finanční gramotnost 13 až 15 letých žáků a studentů. Účastí v soutěži si žáci i studenti prohloubí své znalosti o osobních financích, ekonomice a možných rizicích, což je klíčové pro úspěšné řízení každodenních výdajů, řešení souvisejících výzev, odhalení případných podvodů a budování své budoucnosti. Soutěž od roku 2017 organizuje Evropská bankovní federace (EBF), v jednotlivých členských zemích koordinují soutěž národní bankovní asociace. Česká bankovní asociace, jako člen Evropské bankovní federace, je koordinátorem soutěže v České republice. 

Vlastní soutěž probíhá ve třech fázích. Soutěže se účastní celé třídní kolektivy zapojených škol. Nejdříve se konají třídní kola, která probíhají prostřednictvím on-line aplikace. V letošním roce se soutěžilo v termínu 2. a 3. 3. 2023. Nejlepší dva soutěžící z každé zapojené třídy postupují do národního kola. V naší škole se zapojilo celkem šest tříd a do národního kola, které se konalo on-line 21. 3. 2023, postoupilo 12 účastníků. V rámci celé ČR bojovalo celkem 332 dvojic a naši zástupci museli odolávat veliké konkurenci. Přes hojnou účast se jim v soutěži dařilo a obsadili velice pěkná místa. Nejlepšími zástupci školy se stali žáci 9.B - Filip Rajnoch a Petr Pisarský, kteří vybojovali nádherné dvanácté místo s počtem bodů 13707. Úspěchu dosáhli na dvacátém prvním místě s počtem bodů 13099 i žáci 8.A - Daniel Ščuka a Alena Kubejková. Padesátéosmé místo s počtem bodů 11947 získali žáci 9.A - Sylvie Čierňavová a Jakub Fichna. Ani ostatní naši zástupci se za svůj výsledek nemusí stydět. Na 112. místě skončila dvojice z 9.C, 120. místě žáci 8.B a 170. místě tandem ze třídy 8.C. Do třetí fáze soutěže postupují první tři nejlepší dvojice v rámci ČR, které se utkají v centrále Evropské bankovní federace v Bruselu v závěrečném celoevropském klání.

Blahopřejeme všem aktivně zapojeným a děkujeme organizátorům školního kola.

Mgr. M. Rosík