EVROPSKÝ DEN HUDBY

21.03.2023 07:45

 

Naše škola se dne 20. 3. zapojila do hudebního projektu, který souvisel s Evropským dnem hudby ve školách, který vyhlásila Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s národním koordinátorem EAS v ČR doc. PhDr. Markem Sedláčkem, Ph.D. pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školy a jejich žáci měli možnost se kreativně hudebně zapojit a přispět svým vlastním hudebním počinem.

Hudební den začal speciální relací ve školním rozhlase, která byla zaměřena na historii naší státní hymny. Relace byla ukončena poslechem této skladby. V tento mimořádný den se celá škola včetně zaměstnanců i žáků převlékla „DO GALA“. Během vyučování se do školních lavic usadila řada elegánů v košilích, v kravatách, s motýlkem a v krásných elegantních šatech či obleku.

Během dopoledne se žáci prvních, druhých a třetích tříd účastnili hudebního koncertu uspořádaného hudebně a tanečně nadanými žáky naší školy, kde vystoupili s tanečními i pěveckými vystoupeními, ale k vidění byla i hudební produkce, hrálo se na elektrické bubny, kytary, flétnu či klavír. Naši žáci si také uspořádali hudební vernisáž, na které byly instalovány jejich hudební projekty zpěváků, skladatelů a skupin, ale bylo také možno si prohlédnout sbírku etnických a klasických hudebních nástrojů. K vidění byly i historické hudební nosiče, ale i starší typy zařízení sloužících k přehrávání hudby. Výuka se v tento den plně přizpůsobila hudebním počinům napříč všemi předměty - např. hlasování žáků o hudební film, poslech skladeb či hudební téma ve výtvarné výchově, v matematice, anglickém a zejména českém jazyce. Své vědomosti si žáci rozšířili i formou prožitkového vyučování. V rámci výuky si žáci dle jednotlivých ročníků i tříd zvolili z nabídky hudebních pohádek, muzikálů, koncertů, hudebních filmů, ten, který je nejvíce oslovil, aby se na něj společně podívali.

Žáky čekalo také překvapení od našich kuchařek, které inspirovány Bedřichem Smetanou obohatily pondělní jídelníček o smetanový mls, smetanovou polévku s pórkem a kuřecím masem na smetaně s těstovinami. Při výdeji tematických pokrmů byly paní kuchařky ozdobeny broží s houslovým klíčem a strávníkům libě hrála hudba ve školní jídelně.

Den hudby se vydařil, spokojeni byli žáci i pedagogové, kteří mohli sledovat radost svých žáků v průběhu celého dne, jehož cílem nebylo připomenout si jen Evropský den hudby, ale podílet se také inovativním vyučováním na rozvoji vědomostí žáků, střídat moderní formy výuky a naplnit tak cíle kreativního, pedagogicky obsáhlého a moderního vyučování v naší škole. 

„Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky.“ - Friedrich Nietzsche

Mgr. Renáta Kwaśná