EXIT TOUR

17.02.2017 14:19

Poučení i zábava čekaly žáky 2. stupně Masarykovy školy v úterý 14. února. Během celého dopoledne probíhal program akce s názvem Exit Tour realizované ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých z Frýdlantu nad Ostravicí a SCEAV v Bohumíně a zaměřené na prevenci rizikového chování této věkové skupiny. Třídní kolektivy absolvovaly vždy po dvou besedách se zkušenými lektory, např. na téma život v závislosti, nebezpečí kyberprostoru, prevence neplánovaného těhotenství, moderní je nekouřit, jak přežít s rodiči či láska, sex a AIDS. Dopoledne bylo zahájeno a ukončeno vtipně moderovaným koncertem americké hudební skupiny Divine Attraction, s jejímiž členy si nejstarší žáci mohli v bloku soutěží týmů procvičit své znalosti angličtiny. Byl to velmi vydařený den, za nějž patří kolektivu sympatických mladých lidí, kteří vědí, co dělají, a dělají to výborně, poděkování nadšených žáků i spokojených pedagogů.

Mgr. Antonie Walterová - školní metodik prevence