EXKURZE - HASIČSKÁ ZBROJNICE BOHUMÍN

18.05.2022 11:02

V pátek 13. května se třídy 6. A, B, C, 7. A, B a 9.B v průběhu celého dopoledne vydávaly na ulici ČSA, kde sídlí bohumínský hasičský sbor.  U příležitosti Dne otevřených dveří seznamovali profesionální hasiči žáky s technikou, kterou používají při zásazích, s vybavením a výstrojí.  Ukázali a popsali dětem různé typy hadic v hasičských autech a další technické vybavení. Vyprávěli zajímavosti o každodenní práci, nejen o hašení požárů, ale také o poskytování první pomoci a zásazích při dopravních nehodách. Děti zahrnuly hasiče všetečnými otázkami a dotazy, dozvěděly se, kde jít studovat, kdyby se taky jednou rozhodly, že se chtějí uplatnit v hasičské profesi. Příjemným zakončením exkurze bylo stříkání vodou, které všem přineslo příjemné osvěžení.

Exkurze se žákům líbila a členům hasičského sboru patří naše veliké poděkování.

Mgr. L. Ptáková