FAKESCAPE!

25.11.2022 09:51

Ve čtvrtek 10. 11. absolvovali žáci 8. A, B, C a 9. A workshop o mediální gramotnosti, který připravili studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy. 

Na základě sociologického průzkumu studenti zjistili, že mediální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ a studentů středních škol je nízká. Žáci nemají dostatek znalostí o médiích, někdy nesprávně vyhodnocují mediální sdělení, se kterými se setkávají.  V průběhu workshopu žáci analyzovali několik konkrétních mediálních sdělení a pracovali také s nepravdivými zprávami (fake news).

Žákyně 9. A - K. Čonková, A. Vavreková - napsaly ve slohovém cvičení: Besedu o fake news jsme měli poprvé a byla zajímavá. Měli jsme ve skupinkách splnit čtyři úkoly, které nás měly dovést k tajnému kódu. Potom jsme se dozvěděli, čemu na internetu nemáme věřit, na co si máme dát pozor a jak má vypadat správné heslo, aby bylo bezpečné. Srovnávali jsme obrázky s realitou a s fakem. Lidi je photoshopujou nebo je ořezávají a pak to na instagramu vypadá úplně jinak než ve skutečnosti.  A lidi si potom myslí, že je to doopravdy. Vše bychom si měli ověřit, než tomu začneme věřit.

Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách: https://www.fakescape.cz/

Mgr. L. Ptáková