FINANČNÍ SVOBODA - MĚSTSKÉ KOLO

25.11.2016 15:39

Dne 25.11.2016 se v prostorách naší školy uskutečnil první ročník herní soutěže FINANČNÍ SVOBODA. Hra je zaměřena na rozvoj a podporu finanční gramotnosti dětí a žáků. V průběhu hry je nutno zvažovat využití financí v danou chvíli, ale i s výhledem do budoucna. Na hře je unikátní to, že věrně simuluje realitu. Používají se běžné produkty jako stavební spoření nebo hypotéky a čelí se stejným situacím, jako v životě – zvýšení daní, ztráta zaměstnání nebo propady na burze. Do dvou herních kol a tím i dvou různých rodinných situací se zapojili žáci Masarykovy ZŠ, ZŠ Skřečoň, ZŠ ČSA a Gymnázia. Obě hry vedl a řídil „otec“ FINANČNÍ SVOBODY - Ing. Karel Kořený, €FA, který bedlivě sledoval schopnosti účastníků a provedl i závěrečné hodnocení. Každý soutěžící obdržel účastnický list a tašku s upomínkovými předměty. A kdo obstál nejlépe? První - David Šiša a Michal Vrožina /9.A/ a třetí místo - Tomáš Rapant a Eliška Jendřejková /9.A/ vybojovali žáci domácí školy a druhé místo připadlo ZŠ Skřečoň. Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům. Další setkání se uskuteční na celostátní úrovni v Praze na jaře 2017.