FINANČNÍ SVOBODA - ŽIVOT S KARLEM KORUNKOU

30.11.2017 18:04

30. listopadu se v Masarykově ZŠ sešli zástupci bohumínských základních škol a gymnázia, aby ukázali, jaké jsou jejich schopnosti v nakládání s penězi.

Výuka finanční gramotnosti není na školách žádnou novinkou, ale v posledních letech  ji usnadňuje a zpestřuje desková hra „Finanční svoboda“. Masarykova ZŠ loňským turnajem založila tradici a nyní v ní pokračujeme. Sešlo se celkem třináct 2členných týmů, jako bankéři byli zapojeni doprovázející pedagogové. Jak vyplývá z nadpisu, s imaginárním hrdinou příběhu prožili žáci různé životní peripetie od 20 do 60 let jeho věku, od studií, přes pestrý rodinný život až po ukončení aktivního života. Karel Korunka dlouho studoval, nalézal i ztrácel zaměstnání, oženil se, finančně zajišťoval několik dětí, čelil ranám osudu v podobě finančních ztrát (povodně, požár, nemoc, ale i trvalé následky úrazu). Ale prožíval i šťastné chvíle při zařizování nového bytu, na luxusní dovolené, při rodinných oslavách. Toto vše naši soutěžící museli Karlu Korunkovi pomoci vyřešit – uspořit, nakupovat, prodávat, pojišťovat, investovat do podílových fondů a ještě myslet na zadní kolečka.

Že tomu moc nerozumíte? Naši soutěžící se v tom orientují.

Nejlepší z nich byla dvojice Petra Bednářová a Tereza Sedláčková z 9. B Masarykovy ZŠ, která nejen že splnila stanovené cíle, ale porota vysoce ohodnotila promyšlenou a zodpovědnou strategii bez spekulací a riskování. Velice šikovní byli a umístili se na 2. místě chlapci ze ZŠ Beneše – Šimon Grabovský a Pavel Orihel. Místo 3. obsadila děvčata ze ZŠ ČSA – Eliška Rotterová a Veronika Gazdová. I ti, kteří se hrou teprve začínají a sbírají zkušenosti, podali dobré výkony. Soutěžícím na předních místech se podařilo splnit hlavní cíl, zajistit za necelých 40 let finanční hotovost výrazně přesahující 3 miliony korun, ostatní se více či méně této hranici přiblížili.

Poděkování patří všem vyučujícím, kteří připravovali žáky na jednotlivých školách.

Turnaj finančně podpořili: město Bohumín, Mgr. M. Palka, MBA, ředitel Unicredit Bank Bohumín; dále přispěli drobnými cenami: Česká spořitelna Havířov, Wüstenrot a firma Gigatech a Sdružení rodičů Masarykovy ZŠ.

Všem děkujeme za jejich vstřícnost a podporu.  


Mgr. A. Walterová a Mgr. P. Vysogladová