FINANČNÍ SVOBODA

02.12.2019 07:53

Jirka Bohatý byl skutečně bohatý

Při odchodu do důchodu měl totiž majetek za více než 10 milionů korun.

Že nerozumíte?

Ve čtvrtek 28. listopadu uspořádala Masarykova ZŠ již tradiční městský turnaj ve hře Finanční svoboda, na nějž pozvala 2členná družstva z ostatních ZŠ a gymnázia. Soutěžící během jednoho dopoledne prožili s fiktivním hrdinou, výše zmíněným Jiřím Bohatým, podle originálního scénáře přibližně 40 let života.

Začali s ním „žít“ a radit mu v hospodaření v jeho zhruba 20 letech, kdy vyšel ze skromných poměrů takřka bez prostředků, hledal zaměstnání, rozhodoval se o dalším vzdělávání, zajišťoval bydlení nejprve jen pro sebe, později i pro manželku a rozrůstající se rodinu. Rozhodovali za něj, jak nakládat s příjmy, jak si přivydělat, ale také jak vydělané peníze rozumně utratit ve prospěch rodiny a jejího spokojeného života. Radovali se, když se jim podařilo spolu s Jirkou za pomoci hypotéky zajistit  solidní bydlení v rodinném domku, několikrát vyjet na zajímavou dovolenou, přivydělat šikovnými investicemi do pronajímaných nemovitostí. Po různých životních peripetiích mu dopomohli k dobrému finančnímu zajištění i pro jeho důchodový věk.

Soutěžící podali výborné výkony, prokázali, že ve zkoušce z finanční gramotnosti plně obstáli. Porota složená z organizátorek turnaje i doprovázejících pedagogů pak usoudila, že nejen kvůli největšímu zisku, ale také kvůli promyšlené strategii bez zbytečných riskantních spekulací se na 3. místě umístily Klára Sittková a Viola Vysogladová, na 2. místě Linda Neudertová a Terezie Spiwoková (všechny z pořádající Masarykovy ZŠ), vítězství si odnesla dvojice Eliška Cieslarová a Jonáš Trach ze ZŠ Skřečoň. Díky podpoře MAS vítězové i ostatní účastníci obdrželi kromě diplomů a účastnických listů také pěkné ceny a drobné upomínkové předměty.

Mgr. Petra Vysogladová, Mgr. Antonie Walterová