HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ DNE 22. 11. 2021

19.11.2021 08:45

S ohledem na aktuální epidemickou situaci  a rozhodnutí vlády ze dne  12. 11.  2021 proběhne dne 22. 11. 2021 další podzimní kolo neinvazivního testování žáků, které má minimalizovat případné další šíření nemoci COVID-19. V tento den jsou upraveny časy nástupu žáků do školy, ukončení výuky je dle rozvrhu příslušného dne. Žáci docházející do provozu ranní školní družiny budou testováni při příchodu do prostoru ŠD. Škole byly dodány testy FLOWFLEX a SEJOY.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že:

1. jsou plně očkovaní (tj. mají 14 dnů po plně dokončeném očkování);

2. jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (tj. mají maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);

3. mají aktuálně platný negativní výsledek PCR testu, který není starší než 72 hodin před dnem školního testování.

 

TŘÍDA ČAS VSTUP DO BUDOVY
7.C 7.25 hod. HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ
7.A 7.25 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
7.B 7.25 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
8.B 7.25 hod. HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
8.C 7.25 hod. ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
1.B 7.50 hod. HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ
1.A 7.50 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
1.C 7.50 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
3.A 7.50 hod. HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
4.C 7.50 hod. ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
2.B 8.15 hod. HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ
2.A 8.15 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
6.A 8.15 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
3.B 8.15 hod. HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
6.B 8.15 hod. ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
4.B 8.40 hod. HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ
5.A 8.40 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
9.B 8.40 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY
6.C 8.40 hod. HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
8.A 8.40 hod. ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY
9.A 9.00 hod. BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

Třídy 4.A a 5.B nastupují v čase 7.50 hod. - boční vchod u kolárny a musí doložit platný PCR test dle nařízené karantény.

Dodržujte ve dnech testování časy nástupu do školy – děkujeme za spolupráci a pochopení.

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest (od 15 let respirátor), a to po celou dobu v budově školy nebo ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků. Cvičit pak budou moci pouze ve venkovních prostorech, přičemž nesmějí použít sprchy, dále nesmí zpívat, pokud nemohou udržet 2 m odstup, musí používat vyčleněné hygienické zařízení a při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. Výjimkou jsou pak děti s psychickou poruchou nebo vážným zdravotním problémem.

Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a o nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování ve stanoveném termínu a čase, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostoru malé tělocvičny – tuto skutečnost ohlásí u školnice a třídnímu učiteli.

 

Testování žáků ve škole ve Starém Bohumíně

22. 11. 2021    I. (1., 4.)          8.00 hod. ve třídě

22. 11. 2021   II. (2., 3., 5.)     7.40 hod. v přízemí u šatny

Žáci docházející do provozu školní družiny budou testováni při příchodu do prostoru ŠD.

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

A/ chirurgické roušky/respirátory  při pobytu mimo učebnu
B/ pravidelné mytí a dezinfekce rukou
C/ dodržování pravidel osobní a respirační hygieny
D/ zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
E/ minimalizace kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
F/ pravidelné provětrávání, důkladný úklid a dezinfekce užívaných prostor

Mgr. M. Rosík - ředitel školy