HODINA POHYBU NAVÍC

07.10.2015 15:48 V letošním školním roce byla naše škola zařazena do pokusného ověřování v rámci programu "Hodina pohybu navíc".  Cílem programu je vytvoření koncepce pohybových aktivit pro děti ve školních družinách, která bude reflektovat potřeby dnešní generace a bude zasazena do kontextu problematiky vývoje zdraví naší populace. V rámci projektu se budou děti pod vedením zkušených trenérů - pan Jaroslav Kalous a Vladimír Vyrobik - věnovat řadě sportovních aktivit napříč sporty. Pravidelné pohybové aktivity budou probíhat pro děti přihlášené ve školní družině a současně přihlášené ke sportování takto: děti z prvních a druhých tříd cvičí v pátek od 13.30 do 14.15 hodin a žáci třetích tříd od 14.15 do 15.00 hodin.