I LOVE TECHNIKA - HÁDEJ A TOČ JAKO VIDRAIL!

11.12.2015 16:57

I LOVE TECHNIKA - HÁDEJ A TOČ JAKO VIDRAIL! - název soutěže, kterou uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání na webových stránkách www.rokprumyslu.eu/soutez. Do této soutěže se díky výborné motivaci paní učitelky Věry Sedlákové zapojila řada žáků naší školy. A nyní v době předvánoční se dostavil veliký úspěch. Radost z nádherné ceny - tabletu - bude mít žákyně 7.B naší školy - Tereza Reichel. Blahopřejeme!