iBOBR 2019

11.11.2019 10:32

Také v letošním roce se naše škola zapojila do předmětové soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY, která je podporována MŠMT. Soutěž je zaměřena na bystré žáky se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích - v případě naší školy MINI - BENJAMIN a KADET. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy. Na stránkách www.ibobr.cz naleznete více informací. V minulém týdnu se soutěžilo v kategoriích MINI - 4. a 5. ročník - zapojilo se celkem 72 soutěžících. Sto a více bodů získali:

1. Veronika Siudová 5.A 148
2. Matouš Duroška 3.A 132
3. Emilly Babišová 5.A 128
4. Lukáš Kubejka 4.A 123
5. Alexandr Meniar 5.A 108
6. Matěj Dalecký 5.A 105
7. Klára Kaletová 4.A 104
8. Anna Baranovská 5.A 104
9. Václav Basista 5.A 104
10. Nela Juřicová 3.B 100
11. David Schwarz 5.A 100
12. Martin Morávek 5.A 100

Velkou pochvalu si zaslouží žáci třetích tříd, kteří si soutěž zkušebně vyzkoušeli a dostali se i do TOP dvanáctky školy.

V kategorii BENJAMIN - žáci 6. a 7. tříd se zapojilo celkem 107 soutěžících. Sto a více bodů získali:

1. Kryštof Basista 7.C 148
2. Samuel Solich 6.A 125
3. Jakub Svěntík 6.A 124
4. Eliška Stolarczyková 7.A 108
5. Karolína Wrožynová 7.A 108
6. Lucie Prevužňáková 7.A 108

V tomto týdnu do soutěže zasáhnou žáci nejstarší - držíme jim  palce.

Mgr. M. Rosík