INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

19.02.2021 09:26

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo několik opatření obecné povahy týkající se konání letošních přijímacích zkoušek – jednotných, školních a talentových.

Podrobnosti o přijatých změnách a opatřeních naleznete na: Informace k přijímacím zkouškám na střední školy, MŠMT ČR (msmt.cz)

Mgr. M. Rosík