INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY od 4. 1. 2021

30.12.2020 11:35

Školní jídelna bude v provozu od 4. 1. 2021 a pro strávníky bude do odvolání připravovat pouze jeden druh stravy vzhledem k omezenému počtu provozních zaměstnanců.

Žáci a studenti v režimu distančního vzdělávání se zájmem o stravování si mohou obědy přihlásit až od 5. 1. 2021 u vedoucí školní jídelny tel.: 596 013 394 - kancelář je v provozu od pondělí 4. 1. 2021. Žáci a studenti v režimu distančního vzdělávání si musí obědy odebrat do jídlonosiče v čase od 12.00 do 13.00 hodin. Stravování v prostoru školní jídelny není povoleno.

Žáci prvních a druhých tříd, kteří obědy hradí prostřednictvím bezhotovostní platby / tj. stahování z účtu /, budou mít obědy automaticky přihlášeny.

Žáci prvních a druhých tříd, kteří obědy hradí v hotovosti si mohou obědy přihlásit až od 5. 1. 2021 u vedoucí školní jídelny tel.: 596 013 394 - kancelář je v provozu od pondělí 4. 1. 2021.

Cizí strávníci se zájmem o stravování si mohou obědy přihlásit až od 5. 1. 2021 u vedoucí školní jídelny tel.: 596 013 394 - kancelář je v provozu od pondělí 4. 1. 2021 a obědy si musí odebrat do jídlonosiče v čase od 10.45 do 13.00 hodin. Stravování v prostoru školní jídelny není povoleno.

V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH /odhlášky, přihlášky, platby/ INFORMUJTE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉHO KONTAKTU: skolnikuchyne@seznam.cz

 B. Kempná – vedoucí školní jídelny