INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

19.05.2021 12:36

Dle závěrů jednání vlády ze dne 17. května 2021 a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18.  5. 2021 k provozu škol a školských zařízení a testování ve školách se v rámci další etapy otevírání škol mění organizace chodu školy od  24. 5. 2021 takto:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ SMETANOVA

MŠ STARÝ BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI PREZENČNĚ A BEZ ROTACÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI PREZENČNĚ A BEZ ROTACÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ – všechna pondělí je zrušen ranní provoz

Veškeré podrobnosti k výše uvedeným opatřením naleznete na: AKTUALIZOVÁNO: Změny ve fungování škol od 24. května, MŠMT ČR (msmt.cz)

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST

1. děti MŠ jsou bez ochrany

2. všichni zaměstnanci mají respirátory /standardy dle MO MZd/

3. všichni žáci ZŠ mají zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd

TESTOVÁNÍ

Povinné neinvazivní testování žáků ZŠ a zaměstnanců školy antigenními testy 1x týdně – pondělí /případně první den nástupu žáka do školy/.

VĚTRÁNÍ

Vždy během přestávek /10 minut/ a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut – 5 minut větrání.

HOMOGENITA

Minimalizuje se setkávání dětí a žáků z jiných tříd či skupin během pobytu ve škole.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zpěv není povolen v ZŠ. V MŠ je zákaz zpěvu zrušen.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Sportovní aktivity žáků ZŠ jsou možné ve venkovním prostoru. Ve vnitřním prostoru platí pravidlo 1 cvičící osoba na 15 m2 plochy sportoviště. U dětí MŠ lze využívat venkovní i vnitřní prostory.

STRAVOVÁNÍ

Žáci mohou oběd konzumovat v prostoru školní jídelny při dodržení všech stanovených hygienických opatření a při dodržení školou nastaveného časového harmonogramu minimalizujícího prolínání žáků z různých skupin. Přihlášky obědů u vedoucí školní jídelny nejpozději do pátku 13.00 hodin na tel.:  596 013 394.

VSTUP TŘETÍCH OSOB DO ŠKOLNÍCH BUDOV

POUZE V DŮVODNÝCH PŘÍPADECH A ZA PŘIJETÍ REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍCH STYK S DĚTMI A ŽÁKY.

PRAVIDLA A HARMONOGRAM NEINVAZIVNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování probíhá 1x v každém týdnu prezenční výuky pro žáky školy /pondělí/.  V tento den jsou upraveny časy nástupu žáků do školy, ukončení výuky je dle obvyklého rozvrhu. V ostatních dnech probíhá výuka v běžném režimu. Provoz ranní školní družiny je všechna pondělí zrušen. Škole byly dodány testy Sejoy.

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

8.B

7.25 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

8.C

7.25 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

8.A

7.25 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.C

7.25 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

2.A

7.25 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

3.B

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

1.A

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

1.B

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.A

7.50 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

2.B

7.50 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

4.A

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

4.B

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

5.A

8.15 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.B

8.15 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.C

8.15 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

6.B

8.40 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

6.C

8.40 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

6.A

8.40 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

7.B

8.40 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

7.C

8.40 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

9.A

9.00 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

9.C

9.00 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.A

9.00 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY – od 31. 5. 2021

9.B

9.00 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

Dodržujte ve dnech testování časy nástupu do školy – děkujeme za spolupráci a pochopení.

Leták k testování pro žáky: testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Leták k testování pro zákonné zástupce: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Leták návazných postupů: testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf (edu.cz)

Podrobnosti k testování včetně instruktážního videa /testy SEJOY/ najdete na:  testovani.edu.cz

Testování se neprovádí u osob, které doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci, kteří nebudou testováni, nebo budou testováni pozitivně, mají zakázánu osobní přítomnost ve škole.

Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Služby školní družiny se poskytují v rozsahu běžného režimu a v místě obvyklém. Jediným omezením je zrušený provoz ranní družiny v budově Seifertova vzhledem k povinnému testování žáků.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

  • roušky/respirátory  po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • dodržování pravidel osobní a respirační hygieny
  • zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • minimalizace kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
  • pravidelné provětrávání, důkladný úklid a dezinfekce užívaných prostor
 
Mgr. M. Rosík - ředitel školy