INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

28.12.2020 15:23

Dle usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření dochází od 27. 12. 2020 ke zpřísnění hygienických opatření dle stupně 5 systému hodnocení PES. Proto dochází od 4. 1. 2021 k úpravě organizace chodu školy.

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol – budova Seifertova i ZŠ Starý Bohumín
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně s žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola) – budova ZŠ Starý Bohumín

Výuka probíhá dle pravidelného rozvrhu jednotlivých tříd.

Žáci třetích až devátých tříd pracují v režimu distanční výuky, která je povinná! Žáci se přihlašují do výuky prostřednictvím školního informačního systému – dmSoftwaru. On-line se vyučují hodiny označené zelenou kamerou. V platnosti zůstávají pravidla z podzimního období distanční výuky. V případě potřeby lze telefonicky domluvit individuální konzultace ve škole /pravidlo jeden žák a jeden pedagogický pracovník/ - tel.: 596 013 631.

Provoz školní družiny je v obvyklých časech. V budově na ulici Seifertově platí, že žáci v rámci provozu školní družiny zůstávají ve svých domovských třídách – tj. žáci prvních tříd v přízemí a žáci druhých tříd v bočním křídle školní budovy.

Vzhledem k aktuálním karanténním opatřením ve školní jídelně budou informace k jejímu provozu upřesněny ve středu 30. 12. 2020 v odpoledních hodinách. Žákům třetích až devátých tříd jsou obědy automaticky odhlášeny.

Podrobnosti najdete na:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1377.pdf

Během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně platí:

  • roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy  

Mgr. M. Rosík – ředitel školy