INFORMACE SDRUŽENÍ RODIČŮ

03.10.2018 17:04

V rámci jednání výboru dne 03.10.2018 byly stanoveny priority podporované Sdružením rodičů v rámci školního roku 2018/2019 – odměny pro žáky za reprezentaci školy a výborná umístění, proplácení jízdného a startovného v rámci soutěží, knižní odměny na konci školního roku, předplatné časopisů pro podporu výuky cizích jazyků, příspěvek pro školy v přírodě a lyžák, zajištění rozloučení s žáky devátých tříd, příspěvek na zápis do 1. tříd a uvítání prvňáků v novém školním roce, podpora kroužku ŠKOLÁK, proplacení registrace školy v rámci AŠSK, MIKULÁŠ A DEN DĚTÍ, podpora oceňovaných žáků na konci šk. roku /500,- Kč na třídu/, příspěvek na knihy pro školní knihovnu a kopírovací papíry, finanční podpora při realizaci školních projektových dnů.

 

Během školního roku se bude SR aktivně podílet na zajištění:

  1. Bruslení dětí a žáků s rodiči – 19.11.2018 – 15.00 – 16.30 hodin
  2. Vánoční koncerty – 11.12.2018 /Nový Bohumín/ a 13.12.2018 /Starý Bohumín/
  3. Ples pro rodiče a přátele školy – 25.1.2019 – 19.00 hodin – ZRCADLOVÝ SÁL DDM
  4. Maškarní ples – 23.2.2019
  5. Školní akademie k výročí školy – 22.5.2019 a 23.5.2019
  6. Den dětí – 31.5.2019
Výše členského příspěvku pro školní rok 2018/2019 zůstává zachována - tj. 200,- Kč na rodinu.

                                                                           

 Ing. Lucie Bajnarová – předsedkyně SR