INFORMACE SDRUŽENÍ RODIČŮ

16.10.2019 16:53

V rámci jednání výboru dne 12.09.2019 byly stanoveny priority podporované Sdružením rodičů v rámci školního roku 2019/2020 – odměny pro žáky za reprezentaci školy a výborná umístění, proplácení jízdného a startovného v rámci soutěží, knižní odměny na konci školního roku, předplatné časopisů pro podporu výuky cizích jazyků, příspěvek pro školy v přírodě a lyžák, zajištění rozloučení s žáky devátých tříd, příspěvek na zápis do 1. tříd a uvítání prvňáků v novém školním roce, podpora kroužku ŠKOLÁK, proplacení registrace školy v rámci AŠSK, MIKULÁŠ A DEN DĚTÍ, podpora oceňovaných žáků na konci šk. roku /500,- Kč na třídu/, příspěvek na knihy pro školní knihovnu a kopírovací papíry, finanční podpora při realizaci školních projektových dnů a při nákupu didaktických pomůcek/ve školním roce 2018/19 byla zakoupena interaktivní tabule/. Pro školní rok 2019/2020 byl schválen členský příspěvek ve výši 200,- Kč na rodinu.

Během školního roku se bude SR aktivně podílet na zajištění:

  1. Bruslení dětí a žáků s rodiči – 20.11.2019 – 15.30 – 16.45 hodin
  2. Vánoční koncert – 12.12.2019 – K3 Bohumín
  3. Ples pro rodiče a přátele školy – 17.1.2020 – 19.00 hodin – SOKOLOVNA V ZÁBLATÍ
  4. Maškarní ples – 8.2.2020
  5. Den dětí – 1.6.2020

Ing. Lucie Bajnarová – předsedkyně SR