KARANTÉNA TŘÍD

15.02.2022 12:55

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem kraji dochází znovu k šíření onemocnění COVID-19, které vede k uzavírání tříd do karantén. Taková situace aktuálně vznikla i v naší škole. V přiložené tabulce uvádíme podrobnosti:

  PRACOVIŠTĚ TŘÍDA KARANTÉNA NÁVRAT DO BĚŽNÉHO PROVOZU
      OD DO   
           
1. SEIFERTOVA        

Doba karantény může být prodloužena, pokud se mezi dětmi a žáky v uzavřené skupině objeví další pozitivní případ

Při návratu do běžného provozu se žáci testují v 7.30 hodin a do školy vstupují přes boční vchod u tělocvičny!

Je-li dnem návratu k prezenční výuce pondělí, čas a místo vstupu do školy se řídí platným harmonogramem!

Sledujte pečlivě informační systém školy!

V době nařízené karantény probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím školního informačního systému, které je povinné. V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Oběd však nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě. Na dotovaný oběd nemá nárok žák, který byl pozitivně testován na COVID-19. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 596 013 394.
 
Ošetřovné vystavuje dětský lékař na žádost zákonného zástupce. Vyžaduje-li pediatr potvrzení o nařízené karanténě třídy, musí zákonný zástupce požádat o tento doklad KHS pobočku Karviná - tel.: 596 397 258 nebo 596 397 265.  

 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se i touto cestou obracíme na všechny zákonné zástupce s prosbou o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu svých dětí. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, obracejte se telefonicky na příslušného dětského lékaře, který vyhodnotí situaci a určí další postup.

V případě zjištění pozitivity Vašeho dítěte neprodleně kontaktujte sekretariát školy na tel.: 596 013 631

Touto prosbou chceme zajistit pro děti maximální délku trvání prezenční výuky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci - vedení školy