KLÁNÍ V ANGLIČTINĚ

25.02.2022 14:55

Žáci naší školy se v posledních dvou týdnech zúčastnili hned dvou soutěží v anglickém jazyce.

První z nich se konala ve čtvrtek 17. 2. v Gymnáziu Jana Šabršuly v Orlové. Na žáky čekala řada obtížných písemných i ústních úkolů, nově např. „creative drawing“ či frekvenční diktování číslovek.  Testovaly se 4 řečové dovednosti – mluvení, poslech, čtení, psaní. Pro doprovázející učitele byl připraven odborný program – osobitá prezentace Paula Hindse na téma Londýn a demonstrace úkolů nově zařazených do soutěže. Celkové výsledky soutěže CHRISTMAS CHATTERBOX byly podrobně zaslány všem přihlášeným účastníkům. Naše soutěžící – Eliška Stolarzcyková z 9. A skončila na 16. místě z 34 soutěžících.

Druhá jazyková soutěž se uskutečnila v pátek 25. 2. v budově ZŠ 1. máje v Havířově. Okresního kola konverzační soutěže v jazyce anglickém se mohli zúčastnit pouze dva žáci z naší školy. V kategorii I.A nás reprezentoval Jan Cásek, v kategorii II. A Tereza Lacková. Soutěž se skládala ze dvou částí. Po společné poslechové části si každý soutěžící vylosoval téma ke konverzaci. Výsledky soutěže zatím nebyly zveřejněny. 

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu.

Mgr. Marcela Suchánková