KLASIFIKACE ŽÁKŮ - I. pololetí - šk. rok 2020/2021

06.01.2021 15:24

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 5. 1. 2021 doporučení k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Toto doporučení vzhledem k nestandardnímu způsobu výuky v prvním pololetí specifikuje možné způsoby klasifikace žáků. 

V případě naší školy budou žáci hodnoceni známkou a při hodnocení z jednotlivých předmětů na vysvědčení se bude vycházet z/ze:

  • známek získaných v prvním pololetí při prezenční výuce,
  • hodnocení prací, aktivit a přístupu k výuce na dálku,
  • hodnocení práce v období rotační výuky,
  • dlouhodobých znalostí výsledků práce jednotlivých žáků,
  • dalších doporučení MŠMT.

Zameškané hodiny za druhé pololetí se započítávají do 19. 1. 2021, tj. k datu jednání pedagogické rady. 

Výpis pololetního vysvědčení bude vydán s datem 28. 1. 2021 a jeho elektronická podoba bude v dmSoftwaru přístupná rodičům i žákům ve stejný den od 12 hodin. Osobní předání se uskuteční dle aktuální epidemické situace. Předávání vysvědčení je možné i po řádném termínu konce pololetí, který byl pro tento rok stanoven na čtvrtek 28. leden 2021, nejpozději se tak ale musí stát třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve školách.

Úplné znění naleznete na: Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí, MŠMT ČR (msmt.cz)

Mgr. M. Rosík