KLASIFIKACE ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

22.05.2020 08:18

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška vzhledem k nestandardnímu způsobu výuky v druhém pololetí specifikuje způsob klasifikace žáků. Hodnocení z jednotlivých předmětů na vysvědčení bude vycházet z/ze:

a) známek získaných v druhém pololetí do 10. 3. 2020,

b) hodnocení prací, aktivit a přístupu k výuce na dálku,

c) hodnocení práce v období od 25. 5. 2020,

d) výsledků dosažených za první pololetí školního roku 2019/2020,

e) dlouhodobé znalosti výsledků práce jednotlivých žáků.

Zameškané hodiny za druhé pololetí se započítávají pouze do 10. 3. 2020.

Vysvědčení se bude vydávat dne 30. 6. 2020. O způsobu předání butete informováni.

Průběžné hodnocení práce žáků bude do dmSoftwaru vloženo nejpozději 28. 5. 2020.

Úplné znění vyhlášky MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Mgr. M. Rosík