KNIHOVNICKÉ PŘEDČÍTÁNÍ

26.03.2019 14:31

Městská knihovna připravuje pro žáky základních škol ve všech svých pobočkách knihovnické lekce i tematické besedy. Zásluhou knihovnice Jany Gieckové se témata besed průběžně obměňují, mnohdy podle přání žáků a požadavků učitelů. Doplňují tak klasickou výuku literární výchovy ve školních lavicích. 

Trochu jiného zaměření byla akce, která proběhla 13. března. Žáci 8. A  si v hodinách literární výchovy připravili překvapení pro prvňáčky ze své školy – předčítání pohádek.  Rozdělili si texty, přidělili role  z klasických českých pohádek a pak  je žáčkům v dětském oddělení bohumínské knihovny předčítali. Děti byly velmi soustředěné, pozorné, hltaly každé slovo. Za jejich snahu se svým starším spolužákům odměnily tím, že pohádky převyprávěly a některé i zahrály. Vystupování v kostýmech a maskách se jim moc líbilo, příjemné dopoledne proběhlo k oboustranné spokojenosti.

A prvňáčci se tak připravili na blížící se pasování na čtenáře.

Mgr. Antonie Walterová