Konference

19.06.2010 10:44

ZELENÁ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU

 

Že nevíte, co se skrývá pod pojmem environmentální výchova? Pak se stačí zeptat žáků bohumínských základních škol. Ti se touto problematikou zabývají již od vstupu do školy. Životní prostředí, recyklace, ochrana přírody, černé skládky, ekologie, smog, prašnost, hluk, odpady, přírodní rovnováhy, stromy a kyslík, energie, Den Země, a nejen to, se stává středem zájmu žáků a učitelů. Všichni si uvědomují, že s prostředím, které je domovem nás všech, už  delší čas není všechno v pořádku. Je proto důležité vést žáky k chování, které je šetrné k životnímu prostředí a často bývá výhodnější také z hlediska ekonomického. Cest, jak takového chování dosáhnout, je více. Jednou z nich jsou žákovské konference zaměřené na přírodu a životní prostředí. Takovou konferenci s názvem „Z badatelské divočiny za řečnický pult“ pro žáky připravila v rámci svého projektu „Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale … “ Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín. Konference se konala dne 31.5.2010 pod záštitou starosty města pana Ing. P. Víchy v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín, kde bylo možné se seznámit s 16 zajímavými příspěvky s tematikou ekologie a přírody kolem nás od 27 autorů ze všech bohumínských základních škol a ZŠ Rychvald. Baterkožrout, Savci, Ovzduší v Bohumíně, Naučná stezka Radegast, Fretka, Mazlíčci - to je neúplný výčet názvů příspěvků, které žáci úspěšně prezentovali. Nenechali se trémou skolit na lopatky ani před početným publikem, přítomnými učiteli a hosty. Ve chvílích svého vystoupení se z nich stávali malí profesionálové. Však také nejlepší příspěvky zazněly i na 2. krajské ekologické konferenci škol Moravskoslezského kraje, která se uskutečnila dne 3.6.2010 v zasedací místnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Nad touto konferencí převzala záštitu náměstkyně hejtmana paní Mgr. V. Palková. Na krajské konferenci bylo celkem prezentováno 25 příspěvků od 45 žáků. Ani v této konkurenci se žáci všech bohumínských základních škol neztratili a obsahem svých prací zaujali publikum i porotu. Navíc žáci P. Bůžek a Š. Král z Masarykovy ZŠ a MŠ za práci Ovzduší v Bohumíně získali zvláštní cenu poroty.